Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutLiikennejärjestelmäLiikennejärjestelmän kytkeytyminen muuhun toimintaan ja liikenteen edunvalvonta

Liikennejärjestelmän kytkeytyminen muuhun toimintaan ja liikenteen edunvalvonta

Maankäytön suunnittelun ja liikennejärjestelmäsuunnittelun kiinteä keskinäinen vuorovaikutus on perusedellytys hyvälle liikenne- ja maankäyttösuunnittelulle. Kaavoituksen ratkaisut ovat pitkäaikaisia ja niillä vaikutetaan alueen synnyttämään liikenteen määrään, liikenteen suuntautumiseen, liikenneturvallisuuteen sekä eri liikennemuotojen asemaan ja keskinäiseen työnjakoon. Mitä ylemmältä kaavatasolta liikenteen huomiointi aloitetaan, sitä varmemmin liikkumiselle ja kuljetuksille asetetut strategiat, tavoitteet ja tarpeet tunnistetaan ja huomioidaan.

Etelä-Karjalaan valmistui syyskuussa 2014 Joukkoliikennemyönteistä yhdyskuntarakennetta tavoitteleva pilottihanke. Hanketta voidaan käyttää esimerkkinä paikallisesti, seudullisesti sekä valtakunnallisesti. Hankkeen päärahoittajana oli Liikenne- ja viestintäministeriö.

JOMYR-loppuraportti, syyskuu 2014

Liikennejärjestelmätyöhön liittyy kiinteästi joukkoliikenteen suunnittelu ja liikenneturvallisuustyö. Etelä-Karjalan liikenneturvallisuussuunnittelusta on ajantasaista tietoa saatavissa Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen sivuilta. Liikenneturvallisuudesta löytyy tietoa Liikenneturvan sivuilta. Joukkoliikenteessä Etelä-Karjalassa toimivaltaiset viranomaiset ovat Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Lappeenrannan kaupunki ja Imatran kaupunki.


Liikkumis- ja logistiikkatietoja

Etelä-Karjalan maakunnallinen liikkumistutkimus (2021)

Etelä-Karjalan liikkumistutkimus, Imatra (2021)

Etelä-Karjalan liikkumistutkimus, Imatran seutu (2021)

Etelä-Karjalan liikkumistutkimus, Lappeenranta (2021)

Etelä-Karjalan liikkumistutkimus, Lappeenrannan seutu (2021)


Edunvalvonta liikenneasioissa

Etelä-Karjalan liitto tekee edunvalvontatyötä maakunnallisessa liikennestrategiassa esitettyjen kehittämiskohteiden edistämiseksi. Liikenneinfrastruktuurihankkeita ja -teemoja edistetään yhteistyössä Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen, Väyläviraston, kuntien ja maakuntien kanssa. Liikennejärjestelmää ja -palveluja kehitetään erilaisilla projekteilla ja tietoa kehittämiskohteista jaetaan esitteillä.

Lisätietoja: liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen

(Päivitetty 15.2.2021)