Valikko Sulje

Kartat ja paikkatieto

Paikkatieto on tietoa, jolla on sijainti ja erilaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi kiinteistötiedot, joilla on tarkasti määritetyn sijainnin lisäksi ominaisuuksia, kuten mm. pinta-ala ja omistustiedot. Tunnetuin paikkatiedon esittämistapa on kartta – karttapalvelu tai paperikartta.

Paikkatiedolla on tärkeä rooli maakunnan suunnittelutyössä. Hyödynnämme paikkatietoja suunnitellessamme tulevaisuuden maankäyttöratkaisuja ja kehittämistarpeita. Maakunnan maankäyttösuunnitelman nimi on maakuntakaava. Maakuntakaava sisältää valtavan määrän erilaista paikkatietoa, kuten esimerkiksi maankäyttövarauksia, johtoverkostoja, liikenneyhteyksiä, suojelukohteita, viheryhteyksiä ja pohjavesialueita.

Inspire-direktiivi määrittelee Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin. Se yhtenäistää julkisen hallinnon paikkatietoaineistojen ja -palvelujen saatavuutta sekä velvoittaa viranomaiset kuvailemaan direktiivin piiriin kuuluvat paikkatietoaineistot (metatiedot) ja saattamaan ne tietoverkon kautta yhteiskäyttöön.

Maakuntakaavan paikkatietoaineistot (paikkatieto-ohjelmilla käytettäväksi)

Etelä-Karjalan voimassa olevien maakuntakaavojen (Maakuntakaava 2011 ja 1. vaihemaakuntakaava 2015) epävirallisen kaavayhdistelmän paikkatietoaineistot on saatavilla zip-pakettina tai WMS-rajapintana Lounaistiedon portaalista: https://data.lounaistieto.fi/data/fi/dataset/etela-karjalan-maakuntakaavayhdistelma-yhtenaisessa-tietomallissa.

Maakuntakaavojen katselupalvelu ArcGis Onlinessa

Kaikki Etelä-Karjalan voimassa olevat maakuntakaavat (Maakuntakaava 2011 ja 1. vaihemaakuntakaava 2015) ja niiden epävirallinen yhdistelmä kohdetietoineen ovat selaimella katseltavissa ArcGis Online -karttapalvelussamme. Suosittelemme käyttämään selainten uusimpia versioita.
Linkki palveluun: https://ekarjala.maps.arcgis.com/home/index.html

Kaikki kaavoihin liittyvät asiakirjat (ja kartat pdf-muodossa) ovat ladattavissa aluesuunnittelun sivuilta.
Kysy tarvittaessa lisää aluesuunnittelusta ja kaavoista meiltä: elinvoimapalvelut yhteystiedot.

Lisätietoja paikkatiedoista: paikkatietoasiantuntija Susanna Mäntykoski

Elinvoimapalvelut 1.4.2021