Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelut

Elinvoimapalvelut

Tavoitteena maakunnan menestys

Etelä-Karjalan liitto vastaa aluekehitysviranomaisena maakunnan kehittämiseen liittyvistä tehtävistä. Tehtävä on määrätty maakunnan liitoille alueiden kehittämisestä säädetyssä laissa.
Aluekehityksen toimilla parannetaan maakunnan kilpailukykyä, väestön hyvinvointia ja osaamista. Tavoitteena on Etelä-Karjalan kaikinpuolinen menestys.

Maakunnan suunnittelun tärkeimmät asiakirjat ovat maakuntakaava, maakuntaohjelma sekä sen toimeenpanosuunnitelma.

Maakuntaohjelmassa sovitaan kehittämisen yhteisistä tavoitteista. Ohjelmalla sovitetaan yhteen myös valtion aluehallintoviranomaisille kuuluvat toimenpiteet Etelä-Karjalassa.

Maakuntakaavoitus perustuu maankäyttö- ja rakennuslakiin. Maakuntakaavassa esitetään maakunnan kehittämisen kannalta tärkeät alueidenkäyttötarpeet ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Se ohjaa jäsenkuntien kaavoitusta ja kaikkea muutakin alueidenkäytön suunnittelua maakunnassa. Liitto huolehtii myös maakuntakaavoituksen ajantasaisuudesta ja seurannasta.

Kehittämistyötä tehdään yhdessä jäsenkuntien, valtion alueviranomaisten sekä lukuisten sidosryhmien kanssa.

Etelä-Karjalan liitto toimii myös aluekehityshankkeiden rahoittajana. Liitolla on käytettävissämme sekä kansallista maakunnan kehittämisrahaa että EU-rahoitusta. Liitto toimii myös Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC -ohjelman hallintoviranomaisena.

Etelä-Karjalan liiton tehtäviin kuuluu myös

  • Alueellisen pitkän ja keskipitkän aikavälin koulutustarpeiden ennakoinnin yhteensovittaminen
  • Liikennejärjestelmäsuunnitelmatyön johtaminen ja yhteistyön organisointi
  • Luonnonvaroja ja ympäristöä koskevien alueellisten, laaja-alaisten suunnitelmien johtaminen ja organisointi