Valikko Sulje

Aluekehitysviranomaisena Etelä-Karjalan liitto vaikuttaa monin tavoin kansallisen hankerahoituksen ja EU:n rakennerahasto-ohjelmien rahoituksen (linkki) jakoon maakunnassa. Rahoitusta suunnataan maakuntaohjelman avulla, ja rahoituspäätökset tekee maakuntahallitus. Etelä-Karjalan liitto hallinnoi myös EU:n, Suomen ja Venäjän yhdessä rahoittamaa Kaakkois-Suomi  ̶  Venäjä -CBC-rajayhteistyöohjelmaa. (linkki)

Kehittämistyötä tehdään yhdessä jäsenkuntien, valtion alueviranomaisten sekä lukuisten sidosryhmien kanssa. Rahoitettavat hankkeet toteuttavat mm. maakuntaohjelman ja rakennerahasto-ohjelmien tavoitteita.

Tietoja EU-osarahoitetuista hankkeista voi etsiä  rakennerahastojen tietopalvelusta. (linkki)

Edellä kuvatun ohjelmatyön ohella liitolla on myös omia hankkeita, sekä hankkeita, missä liiton  asiantuntijat ovat hankepartnereina.