Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitUusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle

Uusi risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle

Hanke on päättynyt lokakuussa 2022.Future Cruise Destination – markkinointivideo


Kiitokset kaikille hankkeeseen osallistuneille!

Alla olevat materiaalit ovat kaikkien ladattavissa ja käytettävissä risteilyliikenteen markkinointiin.


Risteilyhanke lyhyesti

Mikä?

Uusi Risteilytuote Suomenlahdelle ja Saimaalle -hankkeen tavoitteena on

 • Tutkia risteilyiden asiakaspotentiaalia Suomen sisäisessä ja lähialueille suuntautuvassa liikenteessä
 • Kehittää uudentyyppinen risteilytuote kansainvälisille ja suomalaisille asiakkaille
 • Tukea nykyisiä risteilyliikenteen toimijoita kehittämään liiketoimintaa

Miksi?

 • Tällä hetkellä Suomessa ei ole vastaavaa useamman päivän kestävää sisävesiristeily-tuotetta
 • Suomenlahden ja Saimaan erityinen järviluonto tarjoaa maisemien lisäksi runsaat mahdollisuudet erilaiset luontoon, ruokaan ja kulttuuriin liittyvät retkimahdollisuudet
 • Sijoittajatahojen kiinnostuksen herättäminen, tukea investointisuunnitelmien valmisteluun

Missä, milloin ja ketkä?

 • Suomenlahti ja Saimaa (Vuoksen vesistö) toimii hankkeen maantieteellisenä alueena
 • Hanke toteutetaan ajalla 1.11.2020 – 31.10.2022
 • Hanke on ylimaakunnallinen ja rahoittajina toimii kuusi maakuntaliittoa
  • Etelä-Karjala
  • Etelä-Savo
  • Kymenlaakso
  • Pohjois-Karjala
  • Pohjois-Savo
  • Uusimaa
 • Tämän lisäksi hankkeeseen osallistuu huomattava määrä eri osa-alueiden asiantuntijoita ja sidosryhmiä

Mukana kehittämisessä ovat Etelä-Karjalan, Etelä-Savon, Kymenlaakson, Pohjois-Karjalan, Pohjois-Savon
ja Uudenmaan maakuntaliitot.