Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutAluesuunnitteluKartat ja paikkatietoPaikkatietoanalyysit ja teemakartat

Karttaesityksiä väestöstä: Väestön sijoittuminen 2017 ja väestönmuutokset 2012-2017

Etelä-Karjalan väestö neliökilometreittäin 2017

Lataa kuva pdf-tiedostona tästä linkistä

Etelä-Karjalan väestöstä 83,78 % asui taajamissa vuonna 2017:

Väestö taajamissa 2017

Lataa kuva pdf-tiedostona tästä linkistä

Väestönmuutokset taajamissa 2012-2017

Lataa kuva pdf-tiedostona tästä linkistä

Taajamien väestönmuutokset ikäryhmittäin 2012 – 2017

Lapset 0-17 -v.

Lataa kuva pdf-tiedostona tästä linkistä

Työikäiset 18-64 -v.

Lataa kuva pdf-tiedostona tästä linkistä

Vanhukset 65+ -v.

Lataa kuva pdf-tiedostona tästä linkistä

Lisätietoja: Susanna Mäntykoski

Aluesuunnitteluyksikkö 15.8.2018


Aikaisempien vuosien materiaaleja:

2017 

Väestönmuutokset Etelä-Karjalassa 2010 – 2015

Teemakarttoja Etelä-Karjalan viimeaikaisesta väestönmuutoksesta, aikaväliltä 2010 – 2015.
Väestönmuutokset taajamittain, kunnittain ja seutukunnittain sekä kaupunki-maaseutu aluejaolla ikäryhmittäin.

Esimerkkikartta: Väestönmuutokset 2010 – 2015 (taajamat, kunnat ja seutukunnat)


2016

Etelä-Karjalan väestönmuutokset 2000 – 2014 karttaesityksinä

Teemakarttoja Etelä-Karjalan väestönmuutoksesta aikaväliltä 2000 – 2014.
Väestönmuutokset taajamissa, kylissä, pienkylissä ja haja-asutusalueilla ikäryhmittäin (0-17 v. lapset, 18-64 v. työikäiset ja 65 v. täyttäneet).

Esimerkkikartta: Länsiosan taajamien väestönmuutosprosentti 2000 – 2014

Aluesuunnitteluyksikkö