Etelä-Karjalan liittoTietoa sivustosta

Tietoa sivustosta

ekarjala.fi on verkkosivusto, joka tarjoaa tietoa Etelä-Karjalan maakunnasta sekä Etelä-Karjalan liitosta, sen tehtävistä ja palveluista. Etelä-Karjalan liiton jäsenkuntia ovat kaikki Etelä-Karjalan kunnat. Liiton lakisääteisiä tehtäviä ovat alueiden kehittäminen sekä maakuntakaavoitus.

Päätöksenteosta vastaavat maakuntavaltuusto ja maakuntahallitus.

Sivustosta on tehty saavutettavuusseloste.

Sivustolla on linkkejä ulkopuolisiin palveluihin. Etelä-Karjalan liitto ei ole vastuussa muiden ylläpitämien palveluiden toimivuudesta tai niiden sisällöstä. Etelä-Karjalan liiton käyttämistä sosiaalisen median kanavista on tietoa sivulla https://liitto.ekarjala.fi/liitto-sosiaalisessa-mediassa/.

ekarjala.fi-sivustoa ylläpitää ja toimittaa Etelä-Karjalan liitto.

Sivustosta voi antaa palautetta osoitteessa: https://liitto.ekarjala.fi/palaute/