Kulttuuriympäristö

(Päivitetty 18.10.2023)

Kaakkois-Suomen kulttuuriympäristöjä esitellään ProAgria Etelä-Suomen laatimien tarinakarttojen avulla. Esittelyssä ovat arvokkaat maisema-alueet, rakennetun kulttuuriympäristön kohteet, muinaisjäännökset, erityisteemat ja monet muut kulttuurimaiseman ilmiöt.

Etelä-Karjalassa on vuosien 2022 ja 2023 aikana toteutettu modernin rakennetun kulttuuriympäristön teemainventointi, jossa tarkistetaan olemassa olevat maakunnallisesti arvokkaat kohteet ja niiden aluerajaukset sekä täydennetään kohdeluetteloa modernin rakennusperinnön osalta. Inventointiaineistoa hyödynnetään ensisijaisesti maakuntakaavoituksessa ja muussa maankäytön suunnittelussa.

Ensimmäisen maailmansodan aikaiset maalinnoitteet kartoitettiin vuonna 2022. Inventointi kattoi koko maakunnan alueen. Kohteiden kartoitus edistää kulttuuriperinnön huomioivaa aluesuunnittelua sekä muinaisjäännösten suojelua maakunnassa. Raportit löytyvät täältä.

Vanhaa maalinnoitetta. Kuvaaja Maria Kaasinen