Etelä-Karjalan liittoEtelä-Karjalan CO2 -päästöt

Etelä-Karjalan CO2 -päästöt

Suomen ympäristökeskus (Syke) tuottaa tietoa kuntien ja maakuntien kasvihuonekaasupäästöistä sekä erilaisia ilmastoon ja energiaan liittyviä indikaattoreita, jotka auttavat seuraamaan ja suunnittelemaan ilmastotyötä. Etelä-Karjala käyttää Suomen ympäristökeskuksen tuottamia HINKU-laskentaan perustuvia käyttöperusteisiin kasvihuonekaasupäästöihin perustuvia lukuja.

Etelä-Karjalan päästötiedot

Ympyrädiagrammi Etelä-Karjalan päästötiedot

Lähde: SYKE – kuntien ja alueiden khk-päästöt (hiilineutraalisuomi.fi)

SYKE – kuntien ja alueiden khk-päästöt

Taulukko Etelä-Karjalan päästötiedot

Etelä-Karjalan merkittävimmät kasvihuonekaasujen päästölähteet ovat tieliikenne ja maatalous. Seuraavaksi merkittävimpiä päästölähteitä ovat työkoneet, kulutussähkö ja kaukolämpö.

Etelä-Karjalan kuntakohtaiset päästötiedot:

HUOM! Oletusvertailuvuosi 2005.

PALUU ILMASTOTYÖN PÄÄSIVULLE