Valikko Sulje

Rahoitus

Etelä-Karjalassa toteutetaan Kestävää kasvua ja työtä – Suomen rakennerahasto-ohjelmaa 2014–2020. Ohjelmasivustona toimii www.rakennerahastot.fi , jonka Etelä-Suomen osiosta löytyy tiedot Etelä-Karjalaa koskevista hakuajoista ja ohjeistuksista. 2014 – 2020  rahoitusta voi hakea sähköisen järjestelmän EURA2014 kautta.

Etelä-Karjalan liitto toimii myös Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC -ohjelman (ENI CBC European Neighbourhood Instrument, Cross-Border Cooperation. Suom. Euroopan naapuruusinstrumentti, rajat ylittävä yhteistyö) hallintoviranomaisena ohjelmakaudella 2014 – 2020. Lisätietoa CBC-ohjelman kotisivulla.

Hallituskaudesta riippuen valtion talousarvioon voi sisältyä kansallisia alueiden kehittämiseen tarkoitettuja määrärahoja.

Etelä-Karjalan kehittämisrahasto on Etelä-Karjalan liiton oma rahasto, josta voidaan myöntää kehittämisrahoitusta Etelä-Karjalan maakuntaohjelman toteuttamiseen.