Etelä-Karjalan liittoOrganisaatioToiminta-asiakirjat

Toiminta-asiakirjat

Etelä-Karjalan liiton toiminta- ja taloussuunnitelma vuosiksi 2024–2026

Etelä-Karjalan liiton avaintehtävät vuonna 2024

  • Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2022–2025 rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla.
  • Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n valmistelu.
  • Edunvalvonnassa vaikutetaan erityisesti hallitusohjelmaan ja sen toimeenpanoon sekä kaakkoisen rajaseudun kehittämisrahoitukseen.
  • Organisaation toiminnan ja osaamisen kehittäminen työhyvinvoinnin huomioivalla tavalla sekä hyvä työnantajakuva säilyttäen.

Jäsenkuntaosuudet 2024

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisen vuoden kunnallisverotuksen verotulojen suhteessa. Vuoden 2024 jäsenkuntaosuudet perustuvat siten vuoden 2022 verotietoihin. Suurin maksaja on Lappeenranta.

Jäsenkuntien maksuosuudet vuonna 2024.

Etelä-Karjalan liitto laskuttaa kunnilta jäsenmaksuosuuksien lisäksi allergia- ja ympäristöinstituutin toiminta-avustuksen ja siirtää summan edelleen kokonaisuudessaan allergia- ja ympäristöinstituutille.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Maakuntahallitus täydentää hallintosäännön määräyksiä vuotuisilla talousarvon täytäntöönpano-ohjeilla.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2024

Toimintakertomukset

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2023

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Tarkastuskertomukset

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2023

Etelä-Karjalan liiton säännöt

Etelä-Karjalan liiton perussopimus on tullut tarkistettuna voimaan 1.1.2024.

Etelä-Karjalan liiton voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty maakuntavaltuustossa 19.6.2023.