Valikko Sulje

Toiminta-asiakirjat

Etelä-Karjalan liiton toiminta- ja talousuunnitelma vuosiksi 2023–2025

Etelä-Karjalan liiton avaintehtävät vuonna 2023

  • Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2022–2025 rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla
  • Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n valmistelu
  • Edunvalvonnassa vaikutetaan erityisesti hallitusohjelmaan ja sen toimeenpanoon sekä kaakkoisen rajaseudun kehittämisrahoitukseen.
  • Organisaation toiminnan ja osaamisen kehittäminen työhyvinvoinnin huomioivalla tavalla sekä hyvä työnantajakuva säilyttäen

Jäsenkuntaosuudet 2023

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisen vuoden kunnallisverotuksen verotulojen suhteessa. Vuoden 2023 jäsenkuntaosuudet perustuvat siten vuoden 2021 verotietoihin. Suurin maksaja on Lappeenranta.

taulukko, johon kuvattu jäsenkuntien maksuosuudet.

Etelä-Karjalan liitto laskuttaa kunnilta jäsenmaksuosuuksien lisäksi allergia- ja ympäristöinstituutin toiminta-avustuksen ja siirtää summan edelleen kokonaisuudessaan allergia- ja ympäristöinstituutille.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Maakuntahallitus täydentää hallintosäännön määräyksiä vuotuisilla talousarvon täytäntöönpano-ohjeilla.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2023

Toimintakertomukset

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2022

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Etelä-Karjalan liiton säännöt

Etelä-Karjalan liiton perussopimus tuli tarkistettuna voimaan 1.1.2016.

Perussopimus 1.1.2016

Etelä-Karjalan liiton voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021.