Valikko Sulje

Toiminta-asiakirjat

Etelä-Karjalan liiton talous- ja toimintasuunnitelma vuosiksi 2022–2024

Etelä-Karjalan liiton avaintehtävät vuonna 2022

1.  

Edistetään maakunnan elinvoimaa toteuttamalla Etelä-Karjalan maakuntaohjelmaa 2022–2025 rahoituksen sekä asiantuntija- ja verkostotyön avulla.  

2.  Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040:n valmistelu.    .

3.  Edunvalvonnassa vaikutetaan erityisesti hallitusohjelman ja Liikenne12 -suunnitelman toimeenpanoon.

4.  Uuden EU-alue- ja rakennepolitiikan rahoituskauden välittävän toimielimen tehtävät.

5.  Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelman toteuttaminen ja uuden ohjelmakauden valmistelu

6. Organisaation toiminnan edelleen kehittäminen henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoinnin huomioivalla tavalla ja työnantajakuvan parantamiseksi.

Jäsenkuntaosuudet 2022

Jäsenkuntien maksuosuudet määräytyvät edellisen vuoden kunnallisverotuksen verotulojen suhteessa. Vuoden 2022 jäsenkuntaosuudet perustuvat siten vuoden 2020 verotietoihin. Suurin maksaja on Lappeenranta.

Etelä-Karjalan liitto laskuttaa kunnilta jäsenmaksuosuuksien lisäksi allergia- ja ympäristöinstituutin toiminta-avustuksen ja siirtää summan edelleen kokonaisuudessaan allergia- ja ympäristöinstituutille.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet

Maakuntahallitus täydentää hallintosäännön määräyksiä vuotuisilla talousarvon täytäntöönpano-ohjeilla.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeet 2022

Toimintakertomukset

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2021

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2019

Etelä-Karjalan liiton säännöt

Etelä-Karjalan liiton perussopimus tuli tarkistettuna voimaan 1.1.2016.

Perussopimus 1.1.2016

Etelä-Karjalan liiton voimassa oleva hallintosääntö on hyväksytty maakuntavaltuustossa 29.11.2021.