Etelä-Karjalan liittoRahoitusKansallinen kehittämisrahoitus

Kansallinen kehittämisrahoitus

Etelä-Karjalan liitto voi tukea alueen kehittämistä kansallisella rahoituksella. Käytettävissä oleva rahoitus on alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määrärahaa (AKKE). Rahoituksella tuettujen hankkeiden tulee edistää Etelä-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanoa. Tarkemmat tiedot haettavissa olevasta rahoituksesta näet hakuilmoituksesta.

Kansallinen AKKE-rahoitus soveltuu muun muassa pienille selvitys-, pilotointi- tai toimintamallin kehittämishankkeille sekä laajempien hankekokonaisuuksien suunnitteluun. Pienillä kehittämishankkeilla kansallisen rahoituksen yhteydessä tarkoitetaan hankkeita, joiden maksimituki on pääsääntöisesti enintään 100 000 €.

AKKE-rahoituksella on jatkuva haku. Hakemukset otetaan käsittelyyn ja arvioidaan kuukausittain.

Hakemuspohja, lomakkeet ja ohjeet on ladattavissa Lomakkeet ja ohjeet -sivulta.

Jos sinulla on kiinnostusta hakea kansallista kehittämisrahoitusta, suosittelemme olemaan yhteydessä Etelä-Karjalan liiton rahoituksen asiantuntijoihin. Näin varmistat, että hankeideasi sopii rahoitettavaksi käytettävissä olevilla rahoituksilla. 

Katso noin 10 min. pituinen ohjevideo Etelä-Karjalan liiton AKKE-rahoituksesta!