Valikko Sulje

Kansallinen kehittämisrahoitus

Etelä-Karjalan liitolla on kansallista kehittämisrahoitusta kohdennettavissa hankkeille. Tarkemmat tiedot haettavissa olevasta rahoituksesta hakuilmoituksesta. Kansallinen rahoitus soveltuu muun muassa pienille selvitys-, pilotointi- tai toimintamallin kehittämishankkeille sekä laajempien hankekokonaisuuksien suunnitteluun. Pienillä kehittämishankkeilla kansallisen rahoituksen yhteydessä tarkoitetaan hankkeita, joiden maksimituki on pääsääntöisesti enintään 60 000 €. 

Käytettävissä olevalla rahoituksella on useita nimiä, kuten alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukemisen määräraha (AKKE), maakunnan omaehtoisen kehittämisen määräraha (MOKRA), alueellisten innovaatioiden ja kokeilujen käynnistämisen määräraha (AIKO) ja Etelä-Karjalan kehittämisrahasto. 

Kullakin näillä rahoituslähteellä on hieman toisistaan poikkeavia tavoitteita. Yhteistä eri rahoituksille on, että niillä tuettujen hankkeiden tulee edistää Etelä-Karjalan maakuntaohjelman toimeenpanoa.  

AKKE- ja AIKO-hankehakemukset otamme käsittelyyn elokuun ja marraskuun 2022 loppuun päättyvien hakujaksojen jälkeen. MOKRA-kehittämisrahoituksen hankkeilla on jatkuva haku.  

Uusittu hakemuspohja, lomakkeet ja ohjeet on ladattavissa Lomakkeet ja ohjeet -sivulta

Jos sinulla on kiinnostusta hakea kansallista kehittämisrahoitusta, suosittelemme olemaan yhteydessä Etelä-Karjalan liiton rahoituksen asiantuntijoihin. Näin varmistat, että hankeideasi sopii rahoitettavaksi käytettävissä olevilla rahoituksilla.