Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutLiikennejärjestelmäYhteistyö liikennejärjestelmätyössä

Yhteistyö liikennejärjestelmätyössä

Etelä-Karjalassa on tehty pitkään jatkuvaa maakunnallista liikennejärjestelmätyötä eri toimijoiden laajana yhteistyönä. Etelä-Karjalan liikennejärjestelmätyöryhmässä ovat Etelä-Karjalan liiton lisäksi jäseninä Imatran ja Lappeenrannan kaupungit, Lemin, Luumäen, Parikkalan, Rautjärven, Ruokolahden, Savitaipaleen ja Taipalsaaren kunnat, Etelä-Karjalan kauppakamari, Etelä-Karjalan yrittäjät, Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Väylävirasto ja Traficom. Tällä laajalla yhteistyöryhmällä laadittiin syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana uusi Etelä-Karjalan liikennestrategia, jonka Etelä-Karjalan maakuntahallitus hyväksyi toukokuussa 2020. Maakunnallisen liikennestrategian kärkitoimenpiteitä ovat:

  • Imatran kolmioraide, sähköistetty kaksoisraide Imatra–valtakunnan raja ja kaksoisraide Luumäki–Imatra
  • Saimaan kanavan sulkujen pidennys ja vedenpinnan nosto
  • Imatran raja-aseman kansainvälinen raideliikennestatus ja Parikkalan raja-aseman kansainvälistäminen.

Näillä toimenpiteillä turvataan erityisesti maakunnan kannalta tärkeän metsäteollisuuden kuljetusten toimivuus ja tehokkuus sekä henkilöjunaliikenteen kehittämismahdollisuudet.

Etelä-Karjalan liikennestrategia 2020

Strategiaa päivitetään muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi.


Etelä-Karjalan liitto tekee tiivistä liikennejärjestelmäyhteistyötä Kymenlaakson liiton kanssa. Liitot laativat syksyn 2019 ja kevään 2020 aikana yhteisen Kaakkois-Suomen liikennestrategian. Strategian tavoitteena on toimiva ja tehokas liikennejärjestelmä, joka mahdollistaa koko Suomen kansantaloudelle tärkeiden ulkomaan kaupan toimialojen ja globaalien kuljetusketjujen kustannustehokkaat ja luotettavat yhteydet maitse ja vesitse. Liikennejärjestelmä edistää myös ilmastotavoitteiden saavuttamista erityisesti kestäviin liikkumistapoihin tukeutuen sekä mahdollistaa sujuvat ja turvalliset henkilöliikenteen matkat ja elinkeinoelämän kuljetukset.

Kaakkois-Suomen liikennestrategia 2020

Strategiaa päivitetään muuttuneen geopoliittisen tilanteen vuoksi.


Etelä-Karjalan liitto on tehnyt liikennejärjestelmäyhteistyötä myös laajemmalla itäisen Suomen alueella Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun maakuntien kesken vuodesta 2018 lähtien. Itäiselle Suomelle tärkeistä liikenneasioista on annettu yhteisiä kannanottoja Itä-Suomen neuvottelukunnan kautta. Neuvottelukuntaan kuuluvat Etelä-Karjalan, Pohjois-Karjalan, Etelä-Savon, Pohjois-Savon ja Kainuun maakuntien maakuntahallitusten ja -valtuustojen puheenjohtajistot, maakuntajohtajat ja kansanedustajat.

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen

(Sivu päivitetty 17.5.2022)