Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitIlmastotekoja ja -osaamista Etelä-Karjalaan

Ilmastotekoja ja -osaamista Etelä-Karjalaan

(päivitetty 29.11.2023)

Ympäristöministeriö rahoitti pienten kuntien ilmastotyön tukemiseen keskittyvää hanketta, joka alkoi 1.1.2022. Hanke päättyi 31.8.2023. Hanketta toteuttivat Etelä-Karjalan liitto (päätoteuttaja) yhdessä Imatran ja Lappeenrannan kaupunkien kanssa ja hankkeen toimenpiteet kohdistettiin Parikkalaan, Rautjärvelle, Ruokolahdelle, Luumäelle, Lemille, Savitaipaleelle ja Taipalsaarelle.

Hankkeen päätavoitteet olivat

  • auttaa kuntia sitoutumaan ilmastotyöhön
  • viedä ilmastoystävälliset valinnat osaksi eteläkarjalaisten kuntien toimintaa ja päätöksentekoa vahvistamalla toimijoiden (virkamiehet, asukkaat, päättäjät, kolmas sektori) tietoja ja toimimisen mahdollisuuksia
  • ratkoa kuntien ilmastotyön käytännön kysymyksiä ja pullonkauloja
  • auttaa kuntia ja/tai toimijaryhmittymiä hakemaan ilmastotyötä tehostavia hankkeita.

Hankkeen aikana kunnille tehtiin toimialakohtaiset kasvihuonekaasupäästölaskelmat toteutettavimpien ilmastotoimenpiteiden löytämiseksi. Samalla arvioitiin päästövähennysten tuomia kustannussäästöjä ja kilpailuetumahdollisuuksia. Lisäksi hankkeessa järjestettiin eri teemoista ja eri kohderyhmille webinaareja ja koulutusta sekä yläkoululaisille ja lukiolaisille suunnatut ilmastofestarit.

Hankkeessa hyödynnettiin laajasti alueellisia ja valtakunnallisia kokemuksia ja menestystarinoita sekä olemassa olevia laskureita, ilmasto-ohjelmia ja -strategioita sekä muita materiaaleja. Lisäksi hyödynnettiin laajaa yhteistyötä paikallisten, alueellisten ja valtakunnallisten hankkeiden kanssa.

Hanke on päättynyt 31.8.2023 ja sivua ei enää päivitetä.

Lisätietoja

Laura Blomqvist, ympäristöasiantuntija

puh. 040 139 0173

[email protected]

1