Tilastot

Etelä-Karjalan liiton tilastosivut koostuvat kahdesta osiosta, Maakuntakortti ja Liikennetilastot.

Maakuntakortissa on esitelty tilastoja keskeisistä teemoista, kuten väestönkehityksestä, aluetaloudesta, yritystoiminnasta ja innovaatioympäristöstä, matkailusta sekä työllisyyden kehityksestä ja eteläkarjalaisten koulutustasosta. Tilastotietoa on havainnollistettu infograafien avulla.

Liikennetilastot-osiossa esitellään erityisesti Suomen ja Venäjän väliseen rajaliikenteeseen liittyviä tilastoja.