Kestävä kaupunkikehittäminen

Olemme luomassa Suomesta maailman toimivinta kokeilu- ja innovaatioympäristöä vuoteen 2030 mennessä osana Innokaupungit-yhteisöä! Innokaupungit vahvistavat osaamistaan ja yhteistyöverkostoja vihreän siirtymän, digitaalisen teknologian ja hyvinvoinnin teemoissa.

Kestävän kaupunkikehittämisen perustan muodostavat valtion ja 16 kaupunkiseudun solmimat ekosysteemisopimukset. Ekosysteemisopimusten toteuttamiseen ja kestävän kaupunkikehittämisen toimiin käytetään kansallisella tasolla kahdeksan prosenttia EAKR-varoista.

Sopimuksilla rakennetaan paikallisiin osaamiskärkiin keskittyneitä elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja muiden TKI-toimijoiden yhteistyöverkostoja sekä vaikuttavia vihreää ja digitaalista siirtymää tukevia hankekokonaisuuksia.

Etelä-Karjalasta sopimuksen valtion kanssa on solminut Lappeenrannan kaupunkiseutu. Sopimuksen strategisena teemana on vihreä sähköistäminen. Ekosysteemisopimuksen toimeenpanosta ja myös rahoitettavista hankkeista sekä niiden ohjauksesta ja seurannasta päättää kaupunkiseudun johtoryhmä. Etelä-Karjalan liitto toimii näissä hankkeissa rahoittavana viranomaisena.

#innocities #innokaupungit