Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitMaaseudun palvelupisteet

Maaseudun palvelupisteet

Lähipalveluiden saatavuudella on suuri merkitys kylien ja maaseutukeskusten arjen sujuvuuden ja viihtyisyyden kannalta niin vakituisille kuin vapaa-ajan asukkaille. Haasteita näiden palveluiden tuottamiselle harvaan asutuilla alueilla luovat muun muassa alueiden negatiivinen väestökehitys, väestön ikääntyminen ja palveluiden kysynnän voimakas kausittaisuus.

Maaseudun palvelupisteet -hankkeessa on testattu lähipalveluiden tuottamista uudenlaisen verkostotuottajamallin avulla. Se rakentuu kuntien, muiden julkisten toimijoiden, vähittäiskaupan, kolmannen sektorin ja yritysten yhteistyölle. Palvelupiste on sekä fyysinen paikka että uudenlainen tapa toimia. Hankkeen tavoitteena oli palveluiden tuottaminen taloudellisesti, kestävästi ja laadukkaasti kunnan, palveluiden käyttäjien ja alueen toimijoiden näkökulmasta. Etelä-Karjalan liitto toimii päätoteuttajana hankkeessa, jossa mukana ovat myös Luumäen, Rautjärven ja Taipalsaaren kunnat. Hankkeen toteutusaika on 1.5.2020–30.6.2023. Hanketta rahoittaa Maaseuturahasto.

Hanke on ylläpitänyt kolmea palvelupistettä 1,5 vuoden ajan. 1.1.2023 niiden toiminta jatkuu kuitenkin pisteissä toimineiden tahojen voimin.

Lisätietoja: Johannes Moisio