Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitSaimaan vesiliikenteen kehittämishanke

Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke

Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke ”naviSaimaa” on elokuussa 2019 aloittanut ylimaakunnallinen hanke, jonka tavoitteena on parantaa Saimaan vesiliikenteen toimintaedellytyksiä. Tämä tehdään lisäämällä tietoisuutta ja kehittämällä yhteistyötä sekä hyödyntämällä älyliikennettä ja vähähiilisiä ratkaisuja.

Hankkeen tavoitteet tukevat vahvasti Saimaan alueen maakuntien vähähiilisyyteen tähtääviä strategioita ja parantavat suuryritysten lisäksi myös pk-yritysten toimintaedellytyksiä vähähiilisyystavoitteiden saavuttamiseksi. Hanke tukee myös hallitusohjelmaa, jossa todetaan, että osana liikenteen päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia edistetään sisävesiliikennettä EU:n tavoitteiden mukaisesti. Hallitusohjelman mukaan tämä toteutetaan esimerkiksi pidentämällä Saimaan kanavan sulut hyödyntämällä EU:n rahoitusmahdollisuus.

Hankkeella edistetään myös sellaisten uusien Saimaan kanavaan ja syväväylään sekä Saimaan ainutlaatuiseen järviluontoon tukeutuvien risteilytuotteiden ja -konseptien kehittämisen edellytyksiä, jotka hyödyttävät alueen satamakaupunkien ja koko muun alueen matkailua.

Lisäksi hankkeessa kehitetään yhteistyötä venäläisten viranomaisten ja satamatoimijoiden kanssa vesiliikenteen ja erityisesti Saimaan kanavan vesiliikenteen toimintaedellytysten varmistamiseksi ja parantamiseksi.

Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto ja Pohjois-Karjalan, Etelä-Karjalan, Pohjois-Savon sekä Etelä-Savon maakuntien liitot sekä Saimaata ympäröivät kaupungit ja kunnat. Hankkeeseen osallistuu myös usea vesiliikennettä liiketoiminnassaan hyödyntävä yritys.

Hankkeen kesto on 1.8.2019–30.4.2021.

Hankkeen kotisivut

Lisätietoja:

Kaisa Hirvonen

Etelä-Karjalan liitto
+358 40 687 2618
[email protected]