Ennakointi

Etelä-Karjalassa toimii ennakointiryhmä, jonka toimintaa koordinoivat Etelä-Karjalan liitto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Ennakointi Etelä-Karjalassa lähtee erityisesti elinkeinoelämän tarpeista ja painottuu koulutuksen ja osaamisen ennakointiin. Maakunnan ennakointiryhmä toimii alueellisen ennakoinnin ohjausryhmänä, ja jäsenet välittävät ryhmälle omien organisaatioidensa tuottamaa tietoa. Valmisteluaineistoina hyödynnetään muun muassa Osaamisen ennakointifoorumin eli OKM:n ja Opetushallituksen yhteisen ennakoinnin asiantuntijaelimen ja -verkoston ennakointiprosessin tuotoksia painottaen niiden merkitystä ja vaikutuksia erityisesti Etelä-Karjalan näkökulmasta.

Tulevaisuustyötä ja ennakointia tarvitaan erityisesti yhteisnäkemyksen muodostamiseksi osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseksi, alueellisia koulutustarpeita koskevissa asioissa sekä edunvalvonnassa.

Vuoden 2020 aikana Etelä-Karjalan ennakointiryhmä hieman laajennetulla kokoonpanolla toimi ohjausryhmänä vuoteen 2040 suuntaavalle Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelulle, jossa Etelä-Karjalan liiton konsulttikumppanina toimi Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI. Skenaariotyö valmistui lokakuussa 2020.  

Ennakointiryhmän kumppanina toimii Etelä-Karjalan jatkuvan oppimisen tiimi (JOP), jonka toimintaa Kaakkois-Suomen ELY-keskus koordinoi. JOP-tiimi toteuttaa Etelä-Karjalan ennakointiryhmän laatimaa vuosisuunnitelmaa toimialakohtaisten yrityshaastattelujen koordinoinnista kokonaisvaltaisesti sekä viestii ennakointiryhmälle nopeasti koulutus- ja osaamistarpeista. JOP-tiimit Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa ovat toteuttaneet toimialakartoituksia, ja molempien tuloksia löytyy Kymenlaakson ennakointisivuilta.

Etelä-Karjalassa on maaliskuun alussa 2023 käynnistynyt Luotain-ennakointihanke, joka toteutetaan LAB-ammattikorkeakoulun, Etelä-Karjalan liiton ja Saimaan ammattiopisto Sampon yhteistyönä. Katso lisää Luotain-hankkeesta täältä.

  • ennakointiverkostojen tunnistamista ja selkeän kuvan muodostamista siitä, miten Etelä-Karjalassa ennakoidaan
  • yhdessä tekemistä, yhteisiä prosesseja ja niiden systematisointia
  • yhteisen ennakointisivun tai nettialustan perustamista
  • yhteensovitusta jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskuksen ja muiden meneillään olevien ennakointitoimijoiden ja -prosessien kanssa sekä
  • työelämän ja työmarkkinoiden muutosten tunnistamista osaamisen näkökulmasta; megatrendien, trendien ja ilmiöiden merkityksen tunnistamista ja analyysia Etelä-Karjalan näkökulmasta.

Ennakointiryhmän kokoonpano

OrganisaatioJäsen
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) ja LAB-ammattikorkeakouluTerttu Kauranen
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) ja LAB-ammattikorkeakouluJanne Hokkanen
Ammattiopisto SampoAntti Lehmusvaara
Etelä-Karjalan kauppakamariMika Peltonen
Etelä-Karjalan YrittäjätPasi Toropainen
Lappeenrannan kaupunkiJohanna Väyrynen
Imatran Seudun Kehitysyhtiö OyAntti Oravuo
TyöntekijäjärjestötSonja Laitinen
Kaakkois-Suomen TE-palvelutVirpi Siiri
Kaakkois-Suomen ELY-keskusTarja Paananen
Katja Vesterinen
Edla Inkilä
Etelä-Karjalan hyvinvointialueNina Holopainen
TE2024 Elinvoimaa Etelä-Karjalaan -hankeJohanna Ilmoni
Etelä-Karjalan liittoAnni Laihanen

Etelä-Karjalan ennakointiryhmän puheenjohtajana toimii erikoistutkija Tarja Paananen ja sihteerinä aluekehitysasiantuntija Anni Laihanen.

Lisätietoja Etelä-Karjalan alueellisesta ennakoinnista: aluekehitysasiantuntija Anni Laihanen, [email protected], 040 483 5216