Valikko Sulje

Ennakointi

Etelä-Karjalassa toimii ennakointiryhmä, jonka toimintaa koordinoivat Etelä-Karjalan liitto ja Kaakkois-Suomen ELY-keskus. Ennakointi Etelä-Karjalassa lähtee erityisesti elinkeinoelämän tarpeista ja painottuu koulutuksen ja osaamisen ennakointiin. Maakunnan ennakointiryhmä toimii alueellisen ennakoinnin ohjausryhmänä ja jäsenet välittävät ryhmälle omien organisaatioidensa tuottamaa tietoa. Valmisteluaineistoina hyödynnetään muun muassa Osaamisen ennakointifoorumin eli OKM:n ja Opetushallituksen yhteisen ennakoinnin asiantuntijaelimen ja – verkoston ennakointiprosessin tuotoksia painottaen niiden merkitystä ja vaikutuksia erityisesti Etelä-Karjalan näkökulmasta.

Tulevaisuustyötä ja ennakointia tarvitaan mm. maakuntaohjelman valmistelussa sekä yhteisnäkemyksen muodostamiseksi alueellisia koulutustarpeita koskevissa asioissa ja edunvalvonnassa. Etelä-Karjalan ennakointiryhmän puheenjohtajana toimii erikoistutkija Tarja Paananen ja sihteerinä aluekehitysasiantuntija Anni Laihanen.

Vuoden 2020 aikana Etelä-Karjalan ennakointiryhmä hieman laajennetulla kokoonpanolla toimii myös ohjausryhmänä vuoteen 2040 suuntaavalle Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelulle. Tulevaisuustarkastelussa Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI vastaa skenaariotyöskentelystä, jonka halutaan hyödyttävän vahvasti sekä maakuntaohjelman ja maakuntakaavan valmistelua että alueen kuntien omaa strategiatyötä, yhteistä edunvalvontaa ja Etelä-Karjalan aseman kirkastamista maakuntien välisessä vertailussa. Skenaariot ymmärrämme kuviteltavissa oleviksi, mahdollisen tulevaisuuden johdonmukaisiksi kuvauksiksi. Niiden pohjalta voimme arvioida toimintaympäristömme tulevaa kehitystä ja vaikutuksia sekä yhdessä päättää toimenpiteistä ja valinnoista, joilla maakunnassa tulevaisuuteen valmistaudutaan mahdollisuudet hyödyntämällä ja uhkiin varautumalla. Skenaariotyö valmistuu 31.10.2020.

Etelä-Karjalan ennakointiryhmä

OrganisaatioJäsen
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT) ja LAB-ammattikorkeakouluTerttu Kauranen
Etelä-Karjalan kauppakamariMika Peltonen
Imatran Seudun KehitysyhtiöAntti Oravuo
Lappeenrannan kaupunkiJohanna Väyrynen
Etelä-Karjalan YrittäjätJami Holtari
Ammattiopisto SampoAntti Lehmusvaara
Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto (LUT)Liisa-Maija Sainio
Kaakkois-Suomen ELY-keskusTarja Paananen
Etelä-Karjalan liittoAnni Laihanen

Edellisten lisäksi Etelä-Karjalan tulevaisuustarkastelun 2040 ohjausryhmään kuuluvat:

EksoteTimo Saksela
Imatran kaupunkiSirkku Sarlomo
Ruokolahden kuntaTuomo Sallinen

Lisätietoja Etelä-Karjalan alueellisesta ennakoinnista: aluekehitysasiantuntija Anni Laihanen, anni.laihanen@ekarjala.fi, 040 483 5216.