Etelä-Karjalan liiton henkilökuntaa Lappeenrannan Linnoituksen puistossa.
Etelä-Karjalan liittoOrganisaatio

Organisaatio

Manner-Suomessa on 18 maakuntaa, ja  niissä jokaisessa on maakunnan liitto. Maakunnan liitot ovat osa aluehallintoa. Ne ovat  kunnallisen itsehallinnon periaatteiden mukaan toimivia lakisääteisiä kuntayhtymiä.

Etelä-Karjalan liiton jäsenkuntia ovat kaikki Etelä-Karjalan kunnat. Liiton lakisääteisiä tehtäviä ovat alueiden kehittäminen sekä maakuntakaavoitus.

Etelä-Karjalan liitto on myös suunnittelu- ja edunvalvontayksikkö, joka tekee työtä maakunnan henkisen ja aineellisen hyvinvoinnin sekä kulttuurin edistämiseksi.

Toimintaamme kuuluu myös muita kuin laissa säädettyjä tehtäviä. Etelä-Karjalan liitto ajaa maakunnan, sen kuntien, väestön ja elinkeinoelämän etuja. Liitossa tehdään myös maakuntaa koskevia tutkimuksia, tilastointia, suunnitelmia ja selvityksiä.
Maakunnan liitto on myös maakunnan eri vaikuttajatahojen ja sidosryhmien yhteistyöorganisaatio.

Etelä-Karjalan liiton päättävien elinten luottamushenkilöt ovat jäsenkuntien poliittisia vaikuttajia. He edustavat kunnallisvaalien tuloksen mukaisesti alueen väestön poliittista tahtoa.

Sivun alasivuilla on tietoa Etelä-Karjalan liiton organisaatiosta ja tehtävistä.

Sivuilla ovat myös keskeiset toiminta-asiakirjat: toimintasuunnitelma ja budjetti, toimintakertomukset sekä liiton säännöt.