Valikko Sulje

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava, 2015 (voimassa)

Kaavan teemoina ovat kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne

1. vaihemaakuntakaavan tavoitteena on kaupan sijoittumisen ohjaaminen, keskustojen kehittäminen, Etelä-Karjalan elinkeinoelämän ja kilpailukyvyn vahvistaminen, kaupan palveluverkon suunnitteleminen palvelemaan koko maakuntaa sekä kasvavaa matkailijavirtaa. Tärkeänä teemana on matkailun edellytysten kehittäminen ja liikenteen sujuvuuden edistäminen. Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava täydentää voimassaolevaan kokonaismaakuntakaavaa (2011).

Vaihemaakuntakaavaluonnos ja -ehdotus olivat julkisesti nähtävillä vuoden 2013 aikana. Maakuntahallitus hyväksyi 1. vaihemaakuntakaavan tammikuussa 27.1.2014 ja maakuntavaltuusto 24.2.2014. Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan 19.10.2015.

Ympäristöministeriön vahvistamispäätös, Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaava


Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan asiakirjat:

1. vaihemaakuntakaavan kaavaselostus

1. vaihemaakuntakaava kaavakartta (itäosa)

1. vaihemaakuntakaava kaavakartta (länsiosa)

1. vaihemaakuntakaavan kaavamerkinnät ja -määräykset

Maakuntakaavasta (2011) kumoutuneet ja kumotut kohteet (itäosa)

Maakuntakaavasta (2011) kumoutuneet ja kumotut kohteet (länsiosa)

Vaikutusten arviointi -raportti

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Kaavakarttojen mittakaava on 1:100 000. Kuntakeskusten kaavaratkaisut ovat luettavuuden parantamiseksi osoitettu myös kaavakarttaan liitetyllä 1:50 000 mittakaavaisilla suurennoskartoilla, joissa näkyvät vuoden 2012 YKR -taajama-alueet. Voimassa olevasta maakuntakaavasta (2011) kumottavaksi esitetyt merkinnät on osoitettu erillisellä vahvistetulla kartalla, jonka mittakaava on 1:100 000. Vaihemaakuntakaavan merkinnät ja määräykset ovat osa kaavakartta-aineistoa. Kaava-aineistoon kuuluvat myös kaavaselostus ja kaavan vaikutusten arviointi -raportti sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma.


Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan seurantaraportti valmistui joulukuussa 2017.

Lisätietoja: Elinvoimapalvelut, Etelä-Karjalan liitto