Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutAluesuunnitteluTietoa maakuntakaavoituksesta

Tietoa maakuntakaavoituksesta

(Päivitetty 29.8.2022)

Mitä maakuntakaavoitus oikein on? Tähän sekä muutamaan muuhun kysymykseen on pyritty löytämään yksinkertaiset ja selkeät vastaukset, jotka on koottu Etelä-Karjan liiton laatimaan esitteeseen. Tästä esitteestä löytyy niin perustietoa maakuntakaavoituksesta kuin vaikuttamismahdollisuuksista ja vuorovaikutuksen tärkeydestä osana suunnittelua. Esitteestä on pyritty tekemään mahdollisimman selkeä, lyhyt ja ytimekäs, ilman raskaita lakipykäliä. Esite on laadittu helposti tulostettavaan PDF-muotoon ja A4-kokoon. Lisätietoa maakuntakaavoituksesta saa Etelä-Karjalan liiton elinvoimayksiköstä.

Mikä on maakuntakaava? -esite, 06/2020

Etelä-Karjalan maakuntakaavojen toteutumisen seurannasta on julkaistu raportit vuosina 2015 ja 2017. Ensimmäisessä raportissa käsiteltiin Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaavan toteutumista ja toisessa raportissa taas syvennyttiin 1.vaihemaakuntakaavan toteutuneisuuteen. Seurantaa jatketaan aktiivisesti muun muassa kuntien maankäytön suunnittelua seuraamalla ja lausuntomenettelyn kautta.

Lisäksi maakuntakaavojen toteutuneisuudesta on laadittu teemakohtaisia seurantaotteita. Ensimmäinen seurantaotos on laadittu aluerakenne ja keskusverkko -teemasta. Siinä tarkastellaan taajamien kehittymistä ja kyläverkostoa, väestömäärän muutosta ja väestön sijoittumista yhdyskuntarakenteen vyöhykkeille. Tiedot on esitetty pääosin kartoilla. Karttojen laadinnassa on hyödynnetty Suomen ympäristökeskuksen ja Tilastokeskuksen aineistoja. Seurantaraportit ja -otokset laatii Etelä-Karjalan liiton elinvoimayksikkö.

Helmikuussa 2019 julkaistussa seurantaotteessa teemana on matkailu- ja virkistys. Siinä on tarkasteltu maakuntakaavoihin (2011 ja 2015) osoitettujen matkailun ja virkistyksen kehittämismerkintöjen toteutuneisuutta. Tietoa toteutuneisuudesta on kerätty mm. uutisista, kuntien kotisivuilta, kaavoitusohjelmista ja -katsauksista, strategioista ja hankkeista.

Maakuntakaavojen toteutumisen seuranta, Matkailu ja virkistys, 2019

Maakuntakaavojen toteutumisen seuranta, Aluerakenne ja keskusverkko, 2018

Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan (2015) seurantaraportti valmistui joulukuussa 2017.

Maakuntakaavan (2011) seurantaraportti valmistui marraskuussa 2015 ja sitä päivitetty 2018.

Aluesuunnittelukatsaus -raportissa esitellään Etelä-Karjalan liitossa vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat maakunnan aluesuunnitteluun ja kehittämiseen kuuluvat asiat. Vuoden 2018 aluesuunnittelukatsaus julkaistiin maaliskuussa 2018. Aluesuunnittelukatsauksesta laadittiin vuonna 2018 myös lyhennelmä. Seuraava katsaus on tarkoitus laatia vuonna 2022-2023.

Aluesuunnittelukatsaus 2018

Aluesuunnittelukatsaus 2018 lyhennelmäLisätietoja maakuntakaavoituksesta: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen,
Elinvoimapalvelut, Etelä-Karjalan liitto