Kansainväliset yhteydet

Laki alueiden kehittämisestä määrittelee maakunnallisten liittojen tehtäväksi aluepolitiikan ja kansainväliset tehtävät. Keskeisiä ovat yhteydet Euroopan unioniin sekä rajanaapuriin Venäjään.

Etelä-Karjalan liitto on luonut toimivat yhteydet Venäjän lähialueille, erityisesti Pietariin, Leningradin aluehallintoon ja Karjalan tasavaltaan. Näitä kehitetään ja hyödynnetään. Etelä-Karjalan liitolla on ollut vahva rooli Venäjä-yhteyksissä rajat ylittävän Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC-ohjelman hallintoviranomaisena.

Eurooppalaisella tasolla liitto osallistuu Euroopan raja-aluejärjestön AEBR:n toimintaan.