Digituki @ ekarjala

Hanke on päättynyt. Jatkohankkeen verkkosivut ovat osoitteessa Digituki @ ekarjala II – Etelä-Karjalan liitto.

Etelä-Karjalan digituen tarjontaa on esitelty sivulla ekarjala.fi/digituki.

Taustaa

Etelä-Karjalan liitto kehittää ”Digituki @ ekarjala” -hankkeessa yhteistyössä keskeisten sidosryhmien kanssa mallin alueelliselle digituen koordinaatiolle. Hankkeen tavoitteena on parantaa maakunnan toimijoiden verkostoitutumista ja palvelutasoa digituen tarvitsijoille eli ns. loppuasiakkaille. Ikääntyvän väestön ja hajanaisen yhdyskuntarakenteen maakunnassa on erityisen tärkeää kehittää digitaalisten palveluiden saatavuutta kaikin mahdollisin keinoin.

Etelä-Karjala on maakuntaohjelmassaan nostanut ”digivoiman” ja digitaalisuuden monipuolisen hyödyntämisen yhdeksi keskeiseksi kehittämiskohteeksi. Maakunnassa on panostettu nopeampien ja kattavampien tietoliikenneyhteyksien saamiseen, mutta ne eivät ole vielä riittäviä lisääntyviin tarpeisiin. Jotta maakunnan asukkaat saisivat tästä kehitystyöstä kaiken mahdollisen hyödyn, on huomiota kiinnitettävä myös maakunnan asukkaiden digiosaamiseen ja sen tukemiseen. Digiaikakaudella selviäminen edellyttää kattavaa ja saavutettavissa olevaa digitukea.

Hankkeen vastuutahona toimii Etelä-Karjalan liitto. Hankkeen osatoteuttajia ovat Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä (Eksote) sekä Imatran kaupunki. Hankkeen tavoitteet ja tulokset ovat kaikkien alueen toimijoiden/ alueellisen digiverkoston käytettävissä.

Hankkeen lopputulokset

 • Kartoitus Etelä-Karjalassa digitukea tarjoavista tahoista sekä niiden toimijaverkoston järjestäytyminen
 • Selvitys asiakastarpeista (kansalaiset) ja arvio tuen sekä tarpeen kohtaamisesta maakunnassa
 • Toimintasuunnitelma tunnistettujen kehittämiskohteiden ratkaisemiseksi
 • Jaetut toimintaperiaatteet ja koulutuspolku digituen tarjoajille
 • Digitukiosio maakunnalliseen ekarjala-portaaliin (yhden luukun tieto tuesta)
 • Toimintamalli digituen koordinaatiolle ja verkostotoiminnalle

Hankkeen toteutusaika

1.11.2019 – 30.10.2020

Yhteystiedot

Projektipäällikkö Päivi Ilves, Etelä-Karjalan liitto

 • Hankkeen organisointi, yhteydenpito rahoittajaan ja hankkeen toteutumisen seuranta (50 % työajasta)
  [email protected], 040 558 6011

Projektikoordinaattori Tarja Viitikko, Eksote

 • Digituen tarjonnan kartoittaminen ja kohderyhmien tunnistaminen, yhteistyö maakunnan eri sidosryhmien kanssa (100 % työajasta)
  [email protected], 040 139 0270

Asiantuntija / digitukiprosessi, ICT Kari Salin, Imatran kaupunki

 • Verkostoyhteistyö maakunnan pohjoiskunnissa, avustaminen hankkeen toimenpiteissä ja toteutuksessa, erityisesti koulutuspolussa (40 % työajasta)
  [email protected], 020 617 5402

Asiantuntija/viestintä Virve Lindström, Etelä-Karjalan liitto