Virkistys

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö

(Sivua päivitetty 30.11.2023)

Etelä-Karjalan monimuotoinen luonto tarjoaa hienoja mahdollisuuksia vapaa-ajan viettoon ja virkistäytymiseen. Luonnon kohteisiin pääsemistä helpottaa Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö, joka hankkii ja ylläpitää yleiseen käyttöön varattuja virkistysalueita Etelä-Karjalan maakunnassa sekä tiedottaa yleisesti maakunnan retkeilymahdollisuuksista. Virkistysaluesäätiö on maakunnallinen luonnon virkistyskäytön ja retkeilyn kehittäjäorganisaatio, jonka tehtävänä on koordinoida maakunnallisten ulkoilu- yms. reittien suunnittelua ja toteuttaa virkistyspalvelujen kehittämishankkeita. Säätiön toiminnassa ovat mukana kaikki Etelä-Karjalan kunnat.

Virkistysaluesäätiöllä on omistuksessaan noin 200 ha maa-alueet yhteensä 13 eri kohteessa. Omista alueista 9 kohdetta sijaitsee Saimaalla, 2 Rautjärven Hiitolanjoella ja 2 Parikkalan Pien-Rautjärvellä. Lisäksi virkistysaluesäätiö ylläpitää virkistyskohteita sopimuksiin perustuen Lappeenrannassa, Savitaipaleella, Lemillä ja Ruokolahdella.

Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiön kotisivuilla on kohde- ja reittihaku, jonka avulla löydät monipuolisesti tietoa alueen erilaisista retkeilykohteista ja -reiteistä sekä pyöräily- ja melontareiteistä.

Lisätietoja:
Virkistysaluesäätiön toimitusjohtaja Hanna Ollikainen
[email protected]
p. 040 823 5105

Etelä-Karjalan virkistysalueselvitys 2023

Selvitys kokoaa maakunnan virkistysalueiden, -reittien ja -kohteiden nykytilanteen sekä niiden kehittämistarpeet ja -mahdollisuudet. Selvitys toimii jatkossa maakunnan kunnille, Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiölle ja lukuisille muille tahoille hyvänä oppaana ja pohjana matkailun ja virkistyksen kehittämis- ja suunnittelutyössä. Selvityksessä esitellään olemassa olevat alueet ja kohteet sekä nostetaan esille kehitystarpeita ja haasteita. Selvityksen on laatinut Sanna Leppänen ja työ valmistui 10/2023.

Etelä-Karjalan virkistysalueselvitys 2023

Ulkoilu- ja luonnonvirkistyskäyttöselvitys 2009

Etelä-Karjalan liitto ja Etelä-Karjalan virkistysaluesäätiö laativat Etelä-Karjalan ulkoilu- ja luonnon virkistyskäyttöselvityksen osana maakuntakaavan taustaselvitystyötä. Selvitys pitää sisällään olemassa olevat reitit sekä esityksiä reittien kehittämisen periaatteista.

Selvityksen kartat ja tekstit ovat nähtävänä liitetiedostoissa:
Liitekartat 1 ja 2
Liitekartat 3 ja 4
Ulkoilu- ja luonnon virkistyskäyttöselvitys, Raportti, 2009

Suur-Saimaan luonto-ja virkistysalueselvitys 2005

Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvityksen päätavoitteena on toteuttaa
luonnonarvoja vaaliva luonto- ja virkistysaluekokonaisuus keskeisen Suur-Saimaan
alueelle. Selvityksessä on määritelty alueen kehittämisen päälinjat sekä esitetty
sekä lyhyen että pitkän tähtäyksen toimenpiteitä alueen virkistys- ja matkailupalvelujen
kehittämiseksi ja toteuttamiseksi. Selvityksen mukaan aluetta ja sen
palveluja tulee kehittää ympärivuotisesti, sekä kesä että talviaikana.
Suur-Saimaan luonto- ja virkistysalueselvitys, raportti 2005
Suur-Saimaan vyohyke- ja reitistokartta