Etelä-Karjalan liittoProjektitKuntien ilmastosuunnittelu

Kuntien ilmastosuunnittelu

Ympäristöministeriö myönsi kunnille avustuksia lakisääteisten ilmastosuunnitelmien tekoon. Etelä-Karjalassa Ruokolahden kunta haki avustusta kaikkien Etelä-Karjalan pienten kuntien puolesta. Avustuksella Etelä-Karjalan liitto laatii ajalla 1.8.2023 – 30.6.2025 ilmastolain edellyttämät ilmastosuunnitelmat Ruokolahdelle, Rautjärvelle, Taipalsaarelle, Lemille, Luumäelle ja Parikkalaan. Savitaipale osallistuu ilmastosuunnittelutyöhön omalla panoksellaan.

Suunnitelman tulee sisältää muun muassa päästövähennystavoite ja toimet kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi. Etelä-Karjalan pienten kuntien ilmastosuunnitelmat tulevat tämän lisäksi sisältämään ilmastonmuutokseen sopeutumiseen sekä hiilinielujen vahvistamiseen tähtääviä tavoitteita ja toimenpiteitä.

Ilmastosuunnitelman hyväksyy kunnanvaltuusto. Kunnan on seurattava suunnitelman toteutumista ja otettava se huomioon kuntastrategiassa ja kunnan toimintakertomuksessa.

Kunnat, jotka saivat Ympäristöministeriön avustusta ilmastosuunnitelmien tekoon

Ilmatosuunnitelmien tekoon avustusta saaneet yksittäiset kunnat sekä kuntien yhteishankkeet.

Joukkoon on liittynyt myös Rauman kaupunki.

Ilmastosuunnitelmatyön eteneminen

Ilmastosuunnitelmatyö käynnistyi Etelä-Karjalassa Ympäristöministeriön avustuksen hakemisella ja sitä seuranneella valmistelulla kuntien yhteyshenkilöiden kanssa. Työn etenemistä voit seurata alla olevista linkistä: https://liitto.ekarjala.fi/kategoria/asiantuntija-artikkelit/ymparisto/

Opastusta kuntien ilmastosuunnitelmien tekoon: Kuntien ilmastosuunnitelmat – Ympäristöministeriö

Lisätietoja:

Mari Matikainen

puh. 040 661 0743

[email protected]