Etelä-Karjalan liittoEAKR-haut ohjelmakauden 2014–2020 varoista

.EAKR lipputunnus ja vipuvoimaa-logo.

REACT-EU-EAKR-haku Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaan on auki 15.8.–9.9.2022

Etelä-Karjalan liitto on avannut REACT-EU-EAKR-haun Kestävää kasvua ja työtä -ohjelmaan. REACT-EU-rahoitus on osa EU:n elpymisvälinettä. Rahoituksella luodaan pohjaa talouden vihreälle, digitaaliselle ja palautumiskykyä tukevalle elpymiselle.

Tarkemmat tiedot hausta näet Rakennerahastot.fi-sivuilta. Haku on avoinna 15.8.–9.9.2022.


REACT-EU-EAKR-lisähaku avataan ajalle 7.3.–10.4.2022

REACT-EU-EAKR -haku avataan Etelä-Karjalan liiton rahoituskehyksestä rahoitettaville hankkeille. Rahoitusta on haettavissa yhteensä noin 820 000 euroa. Hakemukset tulee jättää EURA 2014 -järjestelmässä viimeistään 10.4.2022. Hakuilmoitus ja hakijan opas ovat luettavissa rakennerahastot.fi-verkkopalvelussa.  

Hakukierroksen alueelliset painotukset Etelä-Karjalassa   

Haku avataan REACT-EU:n molempiin erityistavoitteisiin 12.1. ja 12.2. Hankkeita toivotaan erityisesti digitalisaation edistämiseen sekä pk-yritysten toiminnan kehittämiseen. TKI-hankkeiden osalta tulee panostaa erityisesti hanketoimintaan, jolla vahvistetaan konkreettisesti esim. pk-yritysten liiketoimintaosaamista, kasvuvalmiutta tai tavoitteellista verkostotoimintaa. TKI-hankkeilla voidaan myös edistää Etelä-Karjalan hiilineutraalisuutta ohjelman mukaisesti.  

Hankkeiden tulee osoittaa toimien merkittävyys koronapandemiasta elpymiseen sekä vaikuttavuus Etelä-Karjalan elinvoiman kehittämisen kannalta lyhyellä tähtäimellä (hankkeen aikana ja välittömästi sen jälkeen). 

Hankkeet suositellaan valmisteltavaksi niin, että ne päättyvät viimeistään 30.11.2023. Hakijoiden tulee siis valmistautua enimmäiskestoltaan noin 1,5 vuoden hanketoteutukseen. Hakijoiden tulee kiinnittää huomiota siihen, että haettu rahoitus on suhteessa suunniteltuihin toimenpiteisiin. Laajatkin hankkeet ovat mahdollisia, jos tarve ja toimenpiteet ovat hyvin perusteltuja.   

Suosittelemme olemaan yhteydessä rahoittajan edustajiin hankkeen ideasta ja soveltumisesta REACT-EU-rahoitukseen. 

Haulla valmistaudutaan myös mahdolliseen palautuvien REACT-EU-valtuuksien käyttöön.  

Lisätietoja: rahoitusasiantuntija Merja Taipale [email protected], puh. 040 139 0174 

Palaa takaisin