Etelä-Karjalan liittoRahoitusKansainvälinen rahoitusCBC-ohjelma 2014–2020

CBC-ohjelma 2014–2020

Suspension of cooperation with Russia

Following the Russian military aggression on Ukraine and in line with the decision of the European Council to suspend cooperation with Russia and Belarus, on Tuesday 22 March 2022 a meeting was held in Brussels to explore ways to continue the implementation of concerned ENI CBC programmes. As a result, it was understood that the EU beneficiaries can carry on the project operations, whereas the activities and financial flows on the Russian and Belarusian side have to be suspended.


Kaakkois-Suomi – Venäjä CBC 2014–2020 -ohjelma on yksi kolmesta Suomen ja Venäjän välillä toteutettavasta rajat ylittävästä yhteistyöohjelmasta. Tukikelpoinen ohjelma-alue koostuu nk. ydinalueesta, jonka muodostavat Suomen puolella Etelä-Karjala, Etelä-Savo ja Kymenlaakso ja Venäjällä Pietari ja Leningradin alue. Liitännäisalueina ohjelmaan voivat osallistua Uusimaa, Päijät-Häme, Pohjois-Savo ja Pohjois-Karjala sekä Karjalan Tasavalta. Näiden lisäksi Turku ja Moskova, merkittävinä talous- ja kulttuurikeskuksina, ovat tukikelpoisia alueita.

Ohjelma kehittää rajat ylittävää yhteistyötä ja sen tavoitteena on muun muassa edistää ohjelma-alueen pk-sektorin toimintaedellytyksiä, alueen sosiaalista kehitystä ja koulutusta, vastata yhteisiin haasteisiin ja edistää liikkuvuutta. Ohjelmasta rahoitetaan yhteistyöhankkeita, jotka on rakennettu yhteistyössä kumppaneiden kesken ja jotka edistävät innovaatioita ja luovat edellytyksiä alueen saavutettavuudelle. Rahoitusta on myönnetty yhteensä 71 hankkeelle seuraavien neljän tavoitteen ja toimintalinjan sisällä:

Tuettavat hankkeet sisältävät vähintään yhden kumppanin ohjelman ydinalueelta molemmista maista. Kaudella 2014–2020 rahoitusta on ohjattu toiminnalle, joka kuuluu johonkin seuraavasta neljästä tavoitteesta ja toimintalinjasta:

Liiketoiminta ja pk -yritysten kehittäminen
Toimintalinja 1: Elävä, aktiivinen ja kilpailukykyinen talous

Opetuksen, tutkimuksen, teknologisen kehittämisen ja innovaatioiden tukeminen
Toimintalinja 2: Innovatiivinen, ammattitaitoinen ja koulutettu alue

Ympäristön suojelu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen ja katastrofien estäminen ja hallinta
Toimintalinja 3: Houkutteleva, hyvinvoiva ympäristö ja alue

Rajaliikenteen kehittäminen ja rajaturvallisuus
Toimintalinja 4: Helposti saavutettava ja yhteyksiltään hyvä alue

Ohjelman rahoituskehys on noin 70,3 milj. euroa, josta Euroopan unioni kattaa puolet ja toisesta puolesta vastaavat Suomen ja Venäjän valtiot yhdessä. Hankkeiden mahdollinen toteuttamisaika on kesäkuun 2023 loppuun saakka.

Lisätietoa rahoitetuista hankkeista

Lisätietoa CBC-ohjelmasta kotisivulla

Ohjelman SOME-kanavat: Facebook  |  Twitter  |  Instagram |  YouTube

Lisätietoja:
ohjelmajohtaja Päivi Ilves
gsm +358 40 558 6011, [email protected]