Aluesuunnittelu

Etelä-Karjalan liiton aluesuunnittelutehtäviin kuuluvat maankäytön suunnittelu, ympäristö- ja liikenneasiat sekä paikkatietoaineistojen ylläpito ja kehittäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakunnan liiton suunnitteluvastuulle kuuluvat:

  • maakuntakaava, joka ohjaa muuta alueiden käytön suunnittelua ja
  • alueellinen kehittämisohjelma eli maakuntaohjelma.

Maakuntakaavan ja maakuntaohjelman sisällöt kytkeytyvät  toisiinsa, mutta ne ovat kuitenkin itsenäisiä asiakirjoja. Lisäksi maakunnan liitto huolehtii maakuntakaavoituksen ajantasaisuudesta ja seurannasta alueellaan. Lisätietoa maakuntakaavojen seurannasta löytyy Tietoa maakuntakaavoituksesta -alasivulta.

Parhaillaan valmistelussa olevat kaavat:

Etelä-Karjalan maakuntakaava 2040 on kokonaismaakuntakaava, joka tarkastelee maakunnan kehitystä vuoteen 2040.

Linkki: Maakuntakaava 2040 – alasivulle

Voimassa olevat kaavat:

Etelä-Karjalan kokonaismaakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä joulukuussa 2011.

Linkki: Etelä-Karjalan maakuntakaava -alasivulle

Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan teemoina ovat kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne. Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan lokakuussa 2015. 

Linkki: Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaava -alasivulle

Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava käsittelee jätevedenpuhdistamon sijoituspaikkavaihtoehtoja Lappeenrannassa. Kaava tuli voimaan syyskuussa 2023.

Linkki: 2. vaihemaakuntakaava -alasivulle


Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen, Elinvoimapalvelut, Etelä-Karjalan liitto

(Päivitetty 6.9.2023)