Valikko Sulje

Aluesuunnittelu

Etelä-Karjalan liiton aluesuunnitteluyksikön tehtäviin kuuluvat maankäytön suunnittelu, ympäristö- ja liikenneasiat sekä paikkatietoaineistojen ylläpito ja kehittäminen.

Maankäyttö- ja rakennuslain mukaan maakunnan liiton suunnitteluvastuulle kuuluvat:

  • maakuntakaava, joka ohjaa muuta alueiden käytön suunnittelua ja
  • alueellinen kehittämisohjelma eli maakuntaohjelma.

Maakuntakaavan ja maakuntaohjelman sisältö kytkeytyy  toisiinsa, mutta ne ovat kuitenkin itsenäisiä asiakirjoja. Lisäksi maakunnan liitto huolehtii maakuntakaavoituksen ajantasaisuudesta ja seurannasta alueellaan. Lisätietoa maakuntakaavojen seurannasta löytyy Tietoa maakuntakaavoituksesta -alasivulta.

Parhaillaan on käynnissä Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaavan laadinta. Kaava käsittelee jätevedenpuhdistamon sijoituspaikkavaihtoehtoja Lappeenrannassa.
Linkki: 2. vaihemaakuntakaava-alasivu

Etelä-Karjalan voimassa oleva kokonaismaakuntakaava vahvistettiin ympäristöministeriössä joulukuussa 2011.

Linkki: maakuntakaavan asiakirjoihin.

Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaavan teemoina ovat kauppa, matkailu, elinkeinot ja liikenne. Ympäristöministeriö vahvisti Etelä-Karjalan 1. vaihemaakuntakaavan lokakuussa 2015. 

Linkki: 1. vaihemaakuntakaavan asiakirjoihin.


Lisätietoja: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen, Elinvoimapalvelut, Etelä-Karjalan liitto

(Päivitetty 20.8.2021)