Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutAluesuunnitteluMaakuntakaavayhdistelmä

Maakuntakaavayhdistelmä

Tällä hetkellä Etelä-Karjalassa on voimassa ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistama Etelä-Karjalan maakuntakaava, 19.10.2015 vahvistettu Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaava sekä 6.9.2023 voimaan tullut Etelä-Karjalan 2. vaihemaakuntakaava. Tällä sivulla voit tutustua epäviralliseen maakuntakaavojen yhdistelmäkarttaan, jossa on esitettynä voimassa olevien kaavojen merkinnät. Lisäksi kaavojen kaavamerkinnät ja määräykset on koottu yhteiseen epäviralliseen kaavaselostukseen.
Seuraavien asiakirjojen päivitys on kesken 2. vaihemaakuntakaavan osalta: Selostusosa.

Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, länsiosa (pdf 17 Mt, A0)

Maakuntakaavojen yhdistelmäkartta, itäosa (pdf 11 Mt, A0)

Maakuntakaavayhdistelmän kaavamerkinnät ja -määräykset, pdf (4 Mt, A4)


Etelä-Karjalan maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta ArcGis Onlinessa

Kartta avautuu uuteen välilehteen ArcGis Online-palvelussa: Suurempi yhdistelmäkaavakartta 2023


Etelä-Karjalan liiton karttapalvelu ArcGis Onlinessa https://ekarjala.maps.arcgis.com/home/index.html

Maakuntakaavayhdistelmä -karttaan (valtakunnallisesti yhtenäisessä tietomallissa ja yhtenäisellä kuvaustekniikalla toteutettuna) voi tutustua myös maanmittauslaitoksen ylläpitämässä verkkopalvelussa: Paikkatietoikkuna.

Etelä-Karjalan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallisen kaavayhdistelmän paikkatietoaineistot ovat saatavilla zip-pakettina (Esri FileGeodatabase) tai WMS-rajapintana Avoindata.fi:stä:
https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/etela-karjalan-maakuntakaavayhdistelma-yhtenaisessa-tietomallissa

Lisätietoja:
Kaavoitus: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen
Paikkatiedot ja karttapalvelu: paikkatietoasiantuntija Susanna Mäntykoski

(Päivitetty 12.12.2023)