Valikko Sulje

Maakuntakaavayhdistelmä

Tällä hetkellä Etelä-Karjalassa on voimassa ympäristöministeriön 21.12.2011 vahvistama Etelä-Karjalan maakuntakaava ja 19.10.2015 vahvistettu Etelä-Karjalan 1.vaihemaakuntakaava. Tällä sivulla voit tutustua epäviralliseen maakuntakaavojen yhdistelmäkarttaan, jossa on esitettynä molempien voimassa olevat kaavojen merkinnät. Lisäksi kaavojen kaavamerkinnät ja määräykset on koottu yhteiseen epäviralliseen kaavaselostukseen.


Etelä-Karjalan maakuntakaavojen epävirallinen yhdistelmäkartta ArcGis Onlinessa

Kartta avautuu uuteen välilehteen ArcGis Online-palvelussa: Yhdistelmäkaava 2016, suurempi kartta


Etelä-Karjalan liiton karttapalvelu ArcGis Onlinessa https://ekarjala.maps.arcgis.com/home/index.html

Maakuntakaavayhdistelmä -karttaan (valtakunnallisesti yhtenäisessä tietomallissa ja yhtenäisellä kuvaustekniikalla toteutettuna) voi tutustua myös maanmittauslaitoksen ylläpitämässä verkkopalvelussa: Paikkatietoikkuna.

Etelä-Karjalan voimassa olevien maakuntakaavojen epävirallisen kaavayhdistelmän paikkatietoaineistot on saatavilla zip-pakettina (FileGeodatabase) tai WMS-rajapintana Lounaistiedon portaalista:
https://data.lounaistieto.fi/data/fi/dataset/etela-karjalan-maakuntakaavayhdistelma-yhtenaisessa-tietomallissa

Lisätietoja:
Kaavoitus: aluesuunnittelupäällikkö Topi Suomalainen
Paikkatiedot ja karttapalvelu: paikkatietoasiantuntija Susanna Mäntykoski