Etelä-Karjalan liittoRahoitusKansainvälinen rahoitusKaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007–2013

Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC 2007–2013

Etelä-Karjalan liitto toimi Kaakkois-Suomi – Venäjä ENPI CBC ohjelman hallintoviranomaisena ohjelmakaudella 2007 – 2013.

Ohjelman tuella toteutettiin yhteensä 55 yhteistyöhanketta ja niiden toimenpiteet ajoittuivat vuosille 2011 – 2015. Hankkeet on esitelty Euroopan unionin hanketietokannassa keep.eu.