AEBR – Euroopan raja-alueiden liitto

Etelä-Karjalan talousmaantieteellinen sijainti merkitsee sekä haasteita että mahdollisuuksia. Hyvän foorumin yhteistyölle Euroopan muiden raja-alueiden kanssa tarjoaa AEBR, Euroopan raja-alueiden liitto. AEBR antaa Etelä-Karjalalle hyvän alustan sekä edunvalvonnalle että raja-alueiden väliselle hankeyhteistyölle.

Etelä-Karjalan liiton yhteyspäällikkö Johannes Moisio toimii AEBR:n hallituksen jäsenenä vuosina 2023–2024. Varajäsenenä on Niina Malm. Johannes Moisio toimii myös AEBR:n ulkorajojen työryhmän (Task Force of External Borders TFEB) puheenjohtajana.

Ulkorajatyöryhmän puheenjohtajuuden vuoksi Etelä-Karjalan liitto toimii myös AEBR:n nuorten kesäseminaarien organisoijana.

Etelä-Karjalan liitto on toiminut myös AEBR:n kulttuurityöryhmässä.

AEBR:n kotisivut (englanniksi)

AEBR Task Force of External Borders 10th anniversary publication:
TFEB-Publication-10th-Anniversary.pdf

Muistio: selvitys AEBR eduista_30.1.2013