Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitEtelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä (EKA)

Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä (EKA)

Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä EKA -hankkeen visiona on, että Etelä-Karjala profiloituu Suomen Aasia-yhteyksien edelläkävijämaakunnaksi ja yhdeksi kiinnostavimmista TKI-ympäristöistä Aasian yrityksille.

Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä (EKA) esite

Tavoitteena on rakentaa Etelä-Karjalanmaakuntaan Aasia-osaamiskeskittymä, joka mahdollistaa laajenevaa ja monipuolistuvaa yhteistyötä Aasian kumppaneiden kanssa syventäen älykkään erikoistumisen toimeenpanoamaakunnassa.

Hankkeen tavoite: Aasia-osaamiskeskittymä Etelä-Karjalaan

  1. Vauhdittamalla Etelä-Karjalan Kiina-osaamispääoman kerryttämistä tukemalla alueen korkeakoulujen innovatiivisen yhteistyömallin konseptointia ja toteuttamista valikoitujen kiinalaiskumppanien kanssa.
  2. Tukemalla Etelä-Karjalan yritysten verkostoitumista ja TKI-yhteistyötä tunnistettujen kumppaneiden kanssa valituilla Aasian kasvumarkkinoilla (Kiina ja Japani).
  3. Tarjoamalla avoimen innovaatioalustan, joka toimii Aasia-yhteistyön julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin sidosryhmien vuorovaikutuksen ja yhdessä kehittämisen ympäristönä.

Hankkeen rahoittajina toimivat Euroopan Unionin aluekehitysrahasto, Lappeenranta-Imatra- kaupunkiseudun työvaliokunta ja LUT-yliopisto. EKA-hankkeen kesto on 1.1.2020–31.12.2022.

Hanke on jatkoa aiemmille Etelä-Karjalan liiton Aasia-hankkeille.