Etelä-Karjalan liittoRahoitusKansainvälinen rahoitus

Kansainvälinen rahoitus

Kansainväliseen hanketoimintaan sekä osaamisen kasvattamiseen ja parhaiden toimintamallien käyttöönottoon on käytössä useita eurooppalaisia ja alueiden välisiä ohjelmia. Niistä merkittävin Etelä-Karjalan kannalta on ollut CBC-raja-alueohjelma. Lisäksi maakunnan toimijat ovat olleet aktiivisia muun muassa Interreg- ja Horisontti Eurooppa -ohjelmasta toteutetuissa kehittämishankkeissa.