Etelä-Karjalan liittoRahoitusta ilmastotyölle

Rahoitusta ilmastotyölle

Motiva – listaus käynnissä olevista rahoitushauista kuntien ja alueiden ilmastotyön edistämiseen

Motiva Oy on valtion kestävän kehityksen yhtiö, joka kannustaa energian ja materiaalien tehokkaaseen ja kestävään käyttöön. Motiva Oy ylläpitää listausta käynnissä olevista rahoitushauista kuntien ja alueiden ilmastotyön edistämiseen. Listauksessa on huomioitu rahoitukset kasvihuonekaasujen päästöjen ehkäisyyn ja vähentämiseen, sekä äärimmäisiin sääilmiöihin ja ilmastonmuutokseen liittyvien riskien vähentämiseen, niihin varautumiseen ja sopeutumiseen. Myös Kiertotalous-Suomi -sivuston ylläpitämä lista vähähiilisen kiertotalouden rahoitusmahdollisuuksista ja -lähteistä on linkattu tähän listaan. Kannattaa ehdottomasti tutustua!

Kuntien ilmastotyön rahoitus – Motiva

Central Baltic -ohjelma 2021-2027

Central Baltic 2021–2027 -ohjelma on EU:n rahoitusohjelma, joka kattaa neljä maata (Suomi ml. Ahvenanmaa, Viro, Latvia ja Ruotsi) ja 27 aluetta. Suomesta myös Etelä-Karjala kuuluu ohjelma-alueeseen. Ohjelmasta on haettavissa rahaa mm. ympäristön tilan parantamiseen ja resurssien käytön tehostamiseen tähtääviin hankkeisiin. Nyt on hyvä hetki pohtia, onko kunnallasi tunnistettuja kehittämistarpeita tai haasteita, jotka sopisivat johonkin Central Baltic -ohjelman ympäristöaiheisista toimintalinjoista.

Central Baltic -ohjelma avaa uusia mahdollisuuksia kansainväliseen hanketyöhön Etelä-Karjalassa – Etelä-Karjalan liitto (ekarjala.fi)

Muita rahoitusmahdollisuuksia

PALUU ILMASTOTYÖN PÄÄSIVULLE