Etelä-Suomen neuvottelukunta

Etelä-Suomen maakuntien liitot, Uudenmaan liitto, Varsinais-Suomen liitto, Päijät-Hämeen liitto, Kymenlaakson liitto ja Etelä-Karjalan liitto, edistävät maakuntien välistä yhteistyötä ja edunvalvontaa Etelä-Suomen neuvottelukunnassa.

Etelä-Suomen neuvottelukunnan jäsenet nimeää kunkin maakunnan liitto. Neuvottelukuntaan nimetään maakuntahallitusten puheenjohtajistot sekä kustakin maakunnasta kaksi kansanedustajaa eri puolueista. Poikkeuksena on Uusimaa, josta valitaan neljä kansanedustajaa. Neuvottelukuntaan kuuluvat edellisten lisäksi maakuntajohtajat.

Yhteistyön pohjana on toimintasuunnitelma, joka tulee käsitellä Etelä-Suomen neuvottelukunnassa ennen ao. vuoden alkua. Neuvottelukunta kokoontuu noin kahdesti vuodessa. Koolle kutsumisesta vastaa kulloinkin yhteistyön puheenjohtajamaakunta. Etelä-Karjalan liitto on puheenjohtajana vuonna 2023.

Etelä-Suomen neuvottelukunnan työjärjestys

Työjärjestys hyväksytty 28.2.2023.

Etelä-Suomen hallitusohjelmatavoitteet

Hallitusohjelmatavoitteet hyväksytty 28.2.2023