Etelä-Karjalan liittoRahoitusKansainvälinen rahoitusInterreg Baltic Sea Region Programme

Interreg Baltic Sea Region Programme

Ajankohtaistiedote 5.1.2023:

Ohjelman sihteeristö ei ole ollut teknisten ongelmien vuoksi tavoitettavissa sähköpostitse 25.12.2022 jälkeen.

Tämän vuoksi pienhankkeiden ideahakemusten (PIF) palautusaikaa on jatkettu 12.1.2023 asti.


Itämeri-ohjelma (Interreg Baltic Sea Region) tarjoaa rahoitusta Itämeren alueen julkisille ja yksityisille toimijoille, jotka haluavat kehittää aluetta rajat ylittävillä älykkäillä toimilla. Ohjelmassa haetaan innovatiivisia, älykkäitä ja ilmastoneutraaleja ratkaisuja, jotka parantavat ihmisten elämää Itämeren alueella. Ohjelma-alue kattaa yhdeksän Itämeren valtiota, joissa asuu yhteensä noin 80 miljoonaa ihmistä. Kansallista vastinrahoitusta myöntää Suomessa Uudenmaan liitto.

Ohjelman rahoitus on kohdistettu neljään teemaan (priorities):

  1. Innovatiivinen yhteiskunta
  2. Vesiviisas yhteiskunta
  3. Hiilineutraali yhteiskunta
  4. Yhteistyön hallinnointi

Ohjelma sisältää neljä eri hanketyyppiä:

  • Tavalliset yhteistyö- ja kehittämishankkeet, ”Core Projects”
  • Pienet yhteistyö- ja kehittämishankkeet, ”Small Projects” (kokonaiskustannusarvio korkeintaan 500.000 euroa, kesto korkeintaan kaksi vuotta, rahoitetaan yksinkertaistetuilla kustannusmalleilla)
  • Projektialustat
  • EU:n Itämeren alueen strategian hallinnon tukeminen

Ohjelman kohderyhminä ovat paikallinen, alueellinen ja valtakunnallinen julkinen hallinto, oppilaitokset, korkeakoulut, yliopistot, tutkimuslaitokset, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, järjestöt, kansainväliset yhteistyötoimijat sekä yritykset.

Ohjelman rahoituskehys ohjelmakaudelle 2021-2027 on noin 250 miljoonaa euroa, josta hankkeille 230 miljoonaa euroa ja tekniseen tukeen noin 20 miljoonaa euroa.

Lue lisää ohjelmasta:
Landingpage – Interreg Baltic Sea Region matchmaking platform (interreg-baltic.eu)
Projects – Interreg Baltic Sea Region (interreg-baltic.eu)