Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitUusi liikkumisen palvelumalli Etelä-Karjalaan – Etelä-Karjalan MaaS-hanke

Uusi liikkumisen palvelumalli Etelä-Karjalaan – Etelä-Karjalan MaaS-hanke

(Sivu päivitetty 21.4.2020)

Etelä-Karjalan MaaS-hankkeen tavoitteena oli koota lisätietoa ja palautetta MaaS-palvelujen hyödyistä ja puutteista. Projektin aikana toteutettiin kaksi MaaS-pilottia sekä pohdittiin maakunnan digitaalista kokonaiskuvaa tulevaisuudessa.

Ensimmäisessä pilotissa toteutettiin kutsutaksipalvelu 3 kuukauden ajaksi Imatranseudun maaseutukuntiin: Ruokolahdelle, Rautjärvelle ja Parikkalaan. Tavoitteena oli saada tietoa, millainen kutsutaksipalvelu maaseudulla voi toimia. Eri kunnissa kokeiltiin erilaista palvelua. Ruokolahdella tarjottiin kutsutaksipalvelua syöttöliikenteeseen Imatran rautatieasemalle, Rautjärvellä asiointiliikenteeseen ja Parikkalassa lasten harrastusliikkumiseen. Lopulta Parikkalassa palvelua ei toteutettu, koska tarvetta palvelulle ei löytynyt.

Toisessa pilotissa pyrittiin tehostamaan kotoaan kadonneen henkilön etsintää Eksoten alueella. Kutsutaksipilotin tapaan tämäkin toteutettiin vahvalla sidosryhmätyöllä. Palvelua olivat suunnittelemassa Eksoten eri yksiköt, pelastuslaitos, poliisi sekä teknisten palvelujen tuottajat ja Etelä-Karjalan liitto. Palvelun kehittäminen osoittautui haastavaksi, koska siinä oli monta huomioon otettavaa asiaa. Esimerkiksi lainsäädäntö asetti palvelulle reunaehtoja. Kehitystyö vei niin paljon resursseja, että palvelua ei ehditty kokeilemaan käytännössä. Tässä työssä kuitenkin saatiin valmiiksi malli, jonka perusteella palvelu voidaan toteuttaa käytännössä.

Etelä-Karjalan digitaalinen kokonaiskuva laadittiin työpajassa, johon osallistuivat monet maakunnan keskeiset tahot (mm. kunnat, yliopisto, kehitysyhtiöt, maakuntaliitto). Tavoitteena oli löytää suuntaviivat ja selvittää, millä askelmerkeillä maakunnassa kannattaa edetä kohti digitaalista tulevaisuutta.

Etelä-Karjalan MaaS -hankkeen loppuraportti, 2018

Lisätietoja hankkeesta ja sen tuloksista:Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen