Etelä-Karjalan liittoRahoitusUudistuva ja osaava Suomi 2021–2027Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

Oikeudenmukaisen siirtymän rahasto (JTF)

JTF on osa kokonaisuutta, jolla Euroopan unioni pyrkii saavuttamaan hiilineutraaliustavoitteensa vuoteen 2050 mennessä. Rahastolla lievennetään sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia, joita vähähiilinen siirtymä aiheuttaa EU:n aluetalouksille ja työllisyydelle.

Suomessa JTF-rahasto perustuu hallitusohjelman tavoitteeseen puolittaa turpeen energiakäyttö vuoteen 2030 mennessä. Rahastolla kompensoidaan turpeen energiakäytön puolittamisesta koituvia sosioekonomisia ja ympäristöllisiä haittavaikutuksia. Toimet suunnataan elinkeinorakenteen uudistamiseen ja työllisyyttä tukeviin toimiin, turvetoimialalla toimivien ja erityisesti nuorten uudelleenkoulutukseen sekä turvesoiden ennallistamiseen ja jälkikäyttöön.

JTF-rahaston varat tulevat alueiden käyttöön alkuvuodesta 2023. Tälle sivulle kootaan jatkossa tarkempaa tietoa varojen käytöstä.

Lue työ- ja elinkeinoministeriön tiedote 20.10.2022.


EU-lippu ja teksti "Euroopan unioinin osarahoittama".