Valikko Sulje

Elinvoimapalvelut

Jami Holtari : elinvoimajohtaja

Jami Holtari, elinvoimajohtaja

 • Elinvoimapalveluiden yksikön esimies
 • Aluekehityslainsäädännön ja maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset tehtävät
  • Maakuntakaavoitus ja maakuntaohjelmatyö
  • EU- ja kansallinen aluekehitysrahoitus
  • Liikenne-, ympäristö- ja kansainväliset asiat
 • Etelä-Karjalan edunvalvonta
 • Maakuntajohtajan varahenkilö
+358 400 551 435
jami.holtari@ekarjala.fi

Eini Arponen : rahoitusasiantuntija

Eini Arponen, rahoitusasiantuntija

Vapaalla.

Ota yhteyttä osoitteeseen rahoitus@ekarjala.fi.

 

 Laura Blomqvist : ympäristöasiantuntija (31.5.2023 asti)

Laura Blomqvist, ympäristöasiantuntija (31.5.2023 asti)

 • Ilmastotekoja ja osaamista Etelä-Karjalaan -hankkeen projektipäällikkö
 • Verkostotyö ilmasto- ja kiertotalousasioissa
+358 40 139 0173
laura.blomqvist@ekarjala.fi

Heli Gynther : aluekehitysasiantuntija

Heli Gynther, aluekehitysasiantuntija

 • Aluekehittämisen koordinointitehtävät ja prosessien yhteensovittaminen
 • Maakuntaohjelma ja sen toteutuksen edistäminen (ml. matkailu ja kulttuuri)
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä kansallisen ja maakunnallisen aluekehitysrahoituksen hankerahoitustehtävät
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hallintoon ja viestintään osallistuminen
+358 40 485 5109
heli.gynther@ekarjala.fi

Marja Kälvälä : rahoitusasiantuntija

Marja Kälvälä, rahoitusasiantuntija

 • EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä kansallisen ja maakunnallisen aluekehitysrahoituksen hankerahoitustehtävät
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hallintoon ja viestintään osallistuminen
+358 40 674 3523
marja.kalvala@ekarjala.fi

Anni Laihanen : aluekehitysasiantuntija

Anni Laihanen, aluekehitysasiantuntija

 • Maakunnan kehittämisen pitkän aikavälin suunnittelu
 • Kunta-alan asiantuntijatehtävät ml. Lappeenranta-Imatra-kaupunkiseudun sihteeritehtävät
 • Organisaation sisäiseen kehittämiseen liittyvät asiantuntijatehtävät

 

+358 40 483 5216
anni.laihanen@ekarjala.fi

Jari Lantta : maaseutuasiamies

Jari Lantta, maaseutuasiamies

 • Maaseudun kehittämistehtävät
 • Maaseudun laajakaistayhteyksien koordinointi
 • Ohjelma- ja strategiavalmisteluun osallistuminen
 • Hankerahoitustehtävä

 

+358 40 524 0540
jari.lantta@ekarjala.fi

Johannes Moisio : yhteyspäällikkö

Johannes Moisio, yhteyspäällikkö

 • Kansainväliset suhteet ja hankkeet
 • AEBR-yhteyksien hoitaminen, AEBR-relations

 

+358 400 154 382
johannes.moisio@ekarjala.fi

Susanna Mäntykoski : paikkatietoasiantuntija

Susanna Mäntykoski, paikkatietoasiantuntija

 • Aluesuunnittelu; maakuntakaavoitus
 • Paikkatietojärjestelmä ja -aineistot
 • Tietotuotanto suunnittelua varten

 

+358 40 139 0171
susanna.mantykoski@ekarjala.fi

Niklas Nylund : harjoittelija (9.5.–7.12.2022)

Niklas Nylund, harjoittelija (9.5.–7.12.2022)

70 %:n työaika

 • Etelä-Karjalan maakunnallisesti arvokkaan rakennetun kulttuuriympäristön inventoinnin päivitys modernien, toisen maailmansodan jälkeisten kohteiden osalta
 • Kirjallisuuskatsauksen laatiminen
 • Tiedonkeruu kohteista
 • Tarvittavat maastotyöt
+358 40 487 6924
niklas.nylund@ekarjala.fi

Laura Peuhkuri : aluekehityspäällikkö

Laura Peuhkuri, aluekehityspäällikkö

 • Aluekehittämisen koordinointitehtävät ja prosessien yhteensovittaminen
 • Maakuntaohjelma ja sen toteutuksen edistäminen (ml. älykäs erikoistuminen)
 • EU-rahoituskauden 2021+ valmistelu ja toimeenpanotehtävät
 • Ekosysteemisopimukseen liittyvät rahoittajatehtävät
+358 40 631 5970
laura.peuhkuri@ekarjala.fi

Maria Peuhkuri : aluesuunnitteluasiantuntija

Maria Peuhkuri, aluesuunnitteluasiantuntija

 • Aluesuunnittelu, maakuntakaavoitus
 • Tietotuotanto suunnittelua varten; selvitykset, paikkatieto
 • Tietopalvelu
 • Tuuli 2040 -hanke
+358 40 1619163
maria.peuhkuri@ekarjala.fi

Juha-Pekka Ryynänen : rahoitusasiantuntija

Juha-Pekka Ryynänen, rahoitusasiantuntija

 • EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä kansallisen ja maakunnallisen aluekehitysrahoituksen hankerahoitustehtävät
 • EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahastojen hallintoon ja viestintään osallistuminen
+358 40 663 7641
juha-pekka.ryynanen@ekarjala.fi

Topi Suomalainen : aluesuunnittelupäällikkö

Topi Suomalainen, aluesuunnittelupäällikkö

 • Maakuntakaavoitus ja sen toteuttamisen edistäminen
 • Alueidenkäytön viranomaistehtävät ja yhteydenpito sidosryhmiin
 • Aluesuunnittelun yhteistyöhankkeet
 • Aluesuunnitteluun liittyvät lausunnot

 

+358 40 358 0975
topi.suomalainen@ekarjala.fi

Merja Taipale : rahoitusasiantuntija

Merja Taipale, rahoitusasiantuntija

 • MYRS:n sihteeri
 • Rakennerahasto-ohjelman, kansallisen ja maakunnallisen aluekehitysrahoituksen hankerahoitustehtävät
 • Kuluvan ja uuden rakennerahasto-ohjelman hallintoon ja viestintään osallistuminen
+358 40 139 0174
merja.taipale@ekarjala.fi

Sonja Tynkkynen : liikenneasiantuntija

Sonja Tynkkynen, liikenneasiantuntija

 • Liikennejärjestelmätyön koordinointi ja sidosryhmäyhteistyö
 • Liikenteen hankkeet ja selvitykset
 • Liikenteen edunvalvonta
 • Liikenteeseen liittyvät lausunnot
 • Liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntatyö
 • Liikennetilastot
+358 40 681 7163
sonja.tynkkynen@ekarjala.fi

Matti Vaittinen : ympäristöpäällikkö

Matti Vaittinen, ympäristöpäällikkö

Työvapaalla 1.12.2020–30.11.2022

Ota yhteyttä ympäristökoordinaattori Laura Blomqvistiin, p. + 358 40 139 0173, laura.blomqvist@ekarjala.fi.

 • Maakuntakaavoitusta ja alueiden suunnittelua tukevat ympäristö- ja luontoselvitykset
 • Maakunnan ympäristötoiminnan kehittäminen
 • Luonto- ja luonnonvaratiedot maakunnan suunnitteluun
 • Luontokohteiden inventoinnit
 • Kulttuuriympäristöön liittyvät tehtävät
 • Luontoon ja luonnonvaroihin liittyvät hankkeet