Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitEtelä-Karjala digiaikaan

Etelä-Karjala digiaikaan

Etelä-Karjala digiaikaan -hankkeessa (1.7.2019-30.4.2020) viedään Etelä-Karjalan liiton ylläpitämät digitaaliset palvelut uudelle tasolle, jotta ne vastaavat paremmin nykyajan asukkaiden ja vierailijoiden muuttuvia tarpeita. Maakunnalliset verkkopalvelut uudistetaan helppokäyttöisiksi ja kaikille saavutettaviksi, jotta maakunnan kaikki asukkaat voivat yhdenvertaisesti käyttää niitä. Maakuntaportaali ekarjala.fi:n sisältöjä kehitetään niin, että maakunnan elinvoimaa korostetaan nostamalla esiin erilaisia onnistumisia. Etusivulle linkitetään maakunnan blogeja, eli annetaan ääni myös maakunnan ihmisille ja koko elämisen kirjolle. Sivujen visuaalinen ilme suunnitellaan eläväiseksi niin, että niistä välittyy ilon tunne.

Toimenpiteet:

  1. Etelä-Karjalan liiton ylläpitämien maakunnallisten verkkopalveluiden kartoitus
  2. Kartoituksen pohjalta päätös, mitä verkkopalveluita kehitetään, mitä ajetaan alas ja mitä mahdollisesti siirretään
  3. Kehitettäviksi valittujen palveluiden suunnittelu ja toimeenpano
  4. Alas ajettavien ja/tai siirrettävien palveluiden suunnittelu ja toimeenpano
  5. Kartoitusvaiheessa esiin nousseiden ideoiden analysointi ja jatkotoimenpide-ehdotusten laatiminen.

Maakuntauudistuksessa tehtyä työtä hyödynnetään Etelä-Karjalan omien digitaalisten palveluiden yhteisessä kehittämisessä.

Etelä-Karjala digiaikaan -hanke on saanut Alueelliset innovaatiot ja kokeilut -rahoitusta.

Lisätietoja: Projektipäällikkö Mika Hautaniemi, p. 040 6838437, mika.hautaniemi(at)ekarjala.fi