Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitSmart Specialisation University Campus – S3UNICAKiinteistöjen energiatehokkuuden yhteiskehittäminen Etelä-Karjalassa

Kiinteistöjen energiatehokkuuden yhteiskehittäminen Etelä-Karjalassa

Etelä-Karjala tavoittelee maakunnan kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistä 80 prosentilla vertailuvuodesta 2007 vuoteen 2030. Hiilineutraalin maakunnan (HINKU) tiekartassa linjataan keinoja tavoitteen toteuttamiseksi lähivuosina , ja se on parhaillaan lausunnolla kunnissa. Tiekartan valmistelua koordinoi Lappeenrannan kaupunki. Valtaosa kasvihuonekaasupäästöistä liittyy suoraan tai välillisesti energian tuotantoon, jakeluun ja käyttöön. Teollinen tuotanto on EU-päästökaupan piirissä, mutta sen ulkopuolelle jäävät mm. asuminen ja liikenne, joiden päästöjä on kansallisen EU-tavoitteen nojalla vähennettävä lähivuosina merkittävästi. Yhtenä keinona on olemassa olevien rakennusten energiatehokkuuden kasvattaminen.

Rakennusten energiatehokkuuden edistäminen on myös yhteiseurooppalaisen ”vähähiilisen yhteiskunnan” toimintalinjaan kohdentuvan Interreg Europe S3UNICA -hankkeen tavoitteena. Etelä-Karjalasta hankkeen toteuttajatahoina ovat LUT-yliopisto sekä Etelä-Karjalan liitto. Yliopisto on hankkeen kuluessa tehnyt selvityksiä kiinteistöjen valmiudesta ottaa käyttöön uusia menetelmiä energiankulutuksen hallintaan (smart readiness indicator, SRI) sekä tuonut sidosryhmille tietoa hiilikädenjäljestä eli positiivisen ilmastovaikutuksen arvioinnista. Etelä-Karjalan liiton vastuulla on hankkeen oppien hyödyntäminen erityisesti rahoitusta koskevaan hallintoprosessiin.

Hankkeen sidosryhmätyöskentelyssä on mukana kiinteistöjen omistajia ja hallinnoijia, alalle palveluita tarjoavia asiantuntijaorganisaatioita, alan kehittäjiä ja edunvalvontaorganisaatioita. Etelä-Karjalassa säännölliseen sidosryhmädialogiin toimijoita kokoaa erityisesti Greenreality Network -verkosto, jonka alaisena toimii myös kiinteistöryhmä. Perjantaina 11.6.2021 pidetyssä S3UNICA-verkkotilaisuudessa esiteltiin hankkeen ajankohtaisten asioiden ja LUT-yliopiston hiilikädenjälkiselvityksen ohella avautuvia rahoitusmahdollisuuksia mm. Kestävän kasvun ohjelmasta (EU-elpymisväline, RRF-rahoitus) sekä uudesta alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta ”Osaava ja uudistuva Suomi 2021–2027”. Vierailevana puhujana oli rakennusneuvos Timo Tähtinen Ympäristöministeriöstä.

Syksyllä 2021 käynnistyy hankkeen puitteissa maakunnallisen toimintasuunnitelman (action plan) laatiminen. Suunnitelmaan sisällytetään yhteiskehittämistä tukevia toimia, joilla rakennusten vähähiilisyyttä voitaisiin edistää. Samanaikaisesti Etelä-Karjalan liitossa on meneillään myös tulevien vuosien laajempia kehittämispainotuksia kokoavan Etelä-Karjalan maakuntaohjelman 2022–2025 valmistelu. S3UNICA-hankkeen projektipäällikkönä LUT-yliopistossa toimii Mika Luoranen ja Etelä-Karjalan liitossa Laura Blomqvist.

Lisätietoja:
Laura Peuhkuri
Aluekehityspäällikkö
puh. +358 40 631 5970
[email protected]