Etelä-Karjalan liittoRahoitusUudistuva ja osaava Suomi 2021–2027Petostentorjunta ja ilmoituskanava

Petostentorjunta ja ilmoituskanava

Etelä-Karjalan liitto on sitoutunut Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman toteutuksessa vastustamaan petoksia ja korruptiota. Samaa edellytetään myös rakennerahastohankkeiden tuensaajilta.

Petostentorjunnasta saat lisätietoa linkistä https://rakennerahastot.fi/petostentorjunta.

Mikäli epäilet Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman hallintoon ja toimintaan liittyvää väärinkäytöstä, petosta tai korruptiota, voit ilmoittaa havainnostasi oheisella lomakkeella. Ilmoitukset käsittelevät vain niiden käsittelyyn oikeutetut.

Kuvaile havaintosi objektiivisesti ja mahdollisimman tarkasti ja kerro kuinka olet saanut tiedot haltuusi. Mikäli mahdollista, tee viittaukset todistusaineistoon. Lomakkeen voi toimittaa anonyymisti tai merkitsemällä lähettäjän yhteystiedot.