Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitSmart Specialisation University Campus – S3UNICA

Smart Specialisation University Campus – S3UNICA

S3UNICA-hanke saa rahoituksensa Interreg Europe ohjelman ”vähähiilinen talous” toimintalinjalta. Hankkeen tavoitteena on tukea yliopistokampuksilla sijaitsevien kiinteistöjen ja infrastruktuurin energiatehokkuutta, yliopistojen menetelmäosaamisen hyödyntämistä EU-alueilla sekä kampusten hyödyntämistä kehittämis- ja kokeilualustana. Rakentaminen ja rakennukset kuluttavat paljon energiaa sekä aiheuttavat sitä kautta päästöjä. Rakennuskanta uusiutuu erittäin hitaasti, joten olemassa olevan rakennuskannan energiatehokkuuden ja älykkääseen energian käyttöön sekä vaihtoehtoisiin, oman energiantuotannon mahdollisuuksiin on kiinnitettävä huomiota.

Etelä-Karjala on marraskuussa 2019 hyväksytty Hinku-maakunnaksi, joka tavoittelee vuoteen 2030 mennessä 80 prosentin CO2 päästövähennystä verrattuna vuoteen 2007. Maakunnassa useat toimijat ovat sitoutuneet päästövähennystavoitteisiin ja Greenreality Network -toimijaverkosto kehittää monitoimijaisessa yhteistyössä ratkaisuja sekä koeympäristöjä niille. Skinnarilan yliopistokampuksella Lappeenrannassa on osaamista ja edelläkävijäratkaisuja, joiden kautta myös muut kiinteistökokonaisuuksien omistajat voivat parantaa omaa toimintaansa. LUT tavoittelee hiilinegatiivisuutta kampuksellaan jo 2024 mennessä.

Toteutus

S3UNICA on monikansallinen yhteishanke, jonka rahoittajana toimii Euroopan Unionin Interreg Europe -ohjelma. Hanke on alkanut 2019 ja päättyy 2023 (3 + 1 vuotta). Hankkeen päähakija on Italiasta, muut kumppanit ovat Espanjasta, Puolasta ja Romaniasta. Suomalaiset osatoteuttajat ovat Etelä-Karjalan liitto ja Lappeenrannan yliopisto, vastaavat aluehallinto- ja yliopistohankekumppanit löytyvät myös Italiasta ja Espanjasta.

Hankkeen keskeisenä toimintamuotona on alueellisten sidosryhmien kanssa työskentely sekä kansainvälinen kokemusten vaihto hankekumppanien ja heidän alueidensa toimijoiden kanssa. Hankekonsortio kokoontui toukokuussa 2020 Suomessa, Etelä-Karjalassa. Koronapandemian vuoksi kokoontuminen toteutettiin virtuaalisesti.

Tavoitteet

Kolmen vuoden aikana alueet oppivat toisiltaan ja kehittävät jokainen omalle alueelleen suunnitelman siitä, miten kiinteistöjen vähähiilisyyttä kehitetään käytännössä ja mitä politiikkatoimia asian edistämiseksi tarvitaan. Hanke toimii myös kanavana aihealueesta jo tehdyn kokoamiseksi sekä mahdollisuuksien tunnetuksi tekemiseksi laajalle sidosryhmäjoukolle.

Etelä-Karjalan osatoteutuksen tavoitteena on myös edistää ylimaakunnallisten ja/tai kansainvälisten edelläkävijähankkeiden synnyttämistä aihealueelle kiinteistöjen vähähiilisyyden edistämiseksi.

Paikallisuus

Hankkeen toiminta on vahvasti paikallista ja sillä pyritään tavoittamaan mm. kiinteistöalan toimijat, sille palveluita tarjoavat yrittäjät ja asiantuntijat, tutkimusyhteisö, tavoitteiden edistämiseen vaikuttavat virkamiehet ja päättäjät (alueella ja kansallisesti) sekä järjestöt. Toiminnalla pyritään edistämään vähähiilisyyden paikallista etenemistä hankkeen kohdealalla sekä rahoituksen ja strategioiden tarjoamaa tukea monitoimijaiselle kiinteistöjen ja kiinteistökokonaisuuksien vähähiilisyyden kehittämiselle.

Paikallista toteutusta tehdään tiiviissä yhteistyössä LUT-yliopiston kanssa yhteisen sidosryhmäverkoston kanssa. Greenreality Network -toimijaryhmä on hankkeessa keskeinen kehittämiskumppani, mutta myös laaja joukko muita sidosryhmiä osallistuu hankkeen toteuttamiseen. Kiinteistöjen rakentamiseen ja ylläpitoon sitoutuu paljon resursseja, joiden tehokkaampi käyttö on myös ympäristön etu.

Etelä-Karjalan liitossa hankkeen toteutus tukee rahoitusinstrumenttien kehittämistä kiinteistöjen vähähiilisyyden edistämisen osalta. Rakennetun ympäristön hallinnan ja ilmastotavoitteiden näkökulmasta hankkeen projektipäällikkönä toimii ympäristökoordinaattori Laura Blomqvist. Hankkeeseen osallistuvat asiantuntijoina myös Laura Peuhkuri, joka vastaa Etelä-Karjalan liitossa älykkään erikoistumisen ja alueellisen innovaatiostrategian prosessista sekä johtava asiantuntija Päivi Ilves.

Hankkeen sidosryhmätapaamiset Etelä-Karjalassa:

21.11.2019 Hinku-maakunnan tavoitteet, kiinteistöjen vähähiilisyys ja SRI

31.3.2020 SRI-menetelmä ja case-esimerkki, Etelä-Karjalan parhaat käytännöt ja ajankohtaiset kuulumiset

11.6.2021 Kiinteistöjen hiilikädenjälki, ympäristöministeriön vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelma, kiinteistöjen energiatehokkuus EAKR-ohjelmassa

4.11.2021 Alustukset (hiilikädenjälki, SRI, hankeaihiot) ja alueellisen toimintasuunnitelman työstäminen työpajatyöskentelynä,

13.1.2022 Lahden hiilineutraalin rakentamisen kehittämiskeskus, Greenreality network – kiinteistöryhmän toimintasuunnitelma, alueellinen toimintasuunnitelma