Valikko Sulje

Etelä-Karjalan MYR

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä  – MYR

EU:n ohjelmakausi 2014–2020 toi tullessaan uuden aluekehityslain, rahoituslain ja ELY-asetuksen, joissa on määritelty mm. maakunnan yhteistyöryhmän tehtävät ja välittävien toimielimien roolia. Maakunnan yhteistyöryhmän asema alueen kehittämiseen vaikuttavien suunnitelmien, sopimusten ja ohjelmien toimeenpanon yhteensovittajana on vahva. Se antaa sitovia lausuntoja hanke-esityksistä rahoittajaviranomaisille.

MYRn tehtävät

Yhteistyöryhmän sihteeristön toimintaa organisoidaan Etelä-Karjalan liitossa.

Etelä-Karjalan liiton maakunnan yhteistyöryhmän esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan asianhallintajärjestelmä Dynastyssa.