Etelä-Karjalan liittoOrganisaatioLiiton johtaminen ja päätöksentekoEtelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Etelä-Karjalan maakunnan yhteistyöryhmä (MYR)

Aluekehittämistä koskevien suunnitelmien, ohjelmien ja sopimusten valmistelun ja toimeenpanon yhteensovittamista varten maakunnassa on maakunnan yhteistyöryhmä. Maakunnan yhteistyöryhmän (MYR) tehtävät ja eri toimielimien rooli määritetään aluekehittämislaissa. MYRin tärkein tehtävä on EU:n alue- ja rakennepolitiikan sekä kansallisten aluekehitysvarojen yhteensovitus. MYR antaa sitovia lausuntoja hanke-esityksistä rahoittajaviranomaisille.

Yhteistyöryhmän sihteeristön toimintaa organisoidaan Etelä-Karjalan liitossa.

Etelä-Karjalan liiton MYRin esityslistat ja pöytäkirjat julkaistaan asianhallintajärjestelmä Dynastyssa.