Valikko Sulje

Etelä-Karjalan maakuntakaava, 2011 (voimassa)

Etelä-Karjalan maakuntakaava (2011) on kokonaismaakuntakaava. Maakuntakaava on maankäyttö- ja rakennuslain mukainen yleispiirteinen suunnitelma maakunnan alueiden käytöstä. Siinä esitetään maakunnan yhdyskuntarakenteen ja alueidenkäytön perusratkaisut sekä maakunnan tavoiteltu kehitys noin vuoteen 2025. Maakuntakaavan tehtävänä on myös välittää valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet kuntakaavoitukseen. Maakuntakaava voidaan laatia myös vaiheittain, jotakin tiettyä aihekokonaisuutta käsittelevänä kaavana.

Etelä-Karjalan maakuntakaavan valmistelu aloitettiin vuonna 2004 erilaisilla perusselvityksillä. Kaavaluonnosta käsiteltiin vuonna 2008 ja ehdotusta vuosina 2009-2010. Kaava valmistui lopulliseen muotoonsa keväällä 2010. Maakuntavaltuusto hyväksyi maakuntakaavan 9.6.2010 yksimielisesti. Kaava toimitettiin ympäristöministeriöön vahvistettavaksi, joka vahvisti sen 21.12.2011.

Maakuntakaava esitetään kartalla ja siihen kuuluvat myös kaavamerkinnät ja –määräykset. Maakuntakaavaan liittyy myös kaavaselostus, jossa esitetään kaavan tavoitteiden, eri vaihtoehtojen ja niiden vaikutusten sekä ratkaisujen perusteiden arvioimiseksi tarpeelliset tiedot.  Linkki maakuntakaavan taustaselvityksiin.

Kaavakartat sekä -asiakirjat aukeavat allaolevista pdf-linkeistä.

Maakuntakaava itäosa

Maakuntakaava länsiosa

Kaavamerkinnät ja -määräykset

Kaavaselostus 21.12.2011 ja liitteet

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Ympäristöministeriön vahvistuspäätös 21.12.2011

Etelä-Karjalan maakuntakaavojen yhdistelmän paikkatietoaineistot voit ladata käyttöösi shp-tiedostoina osoitteesta:
https://data.lounaistieto.fi/data/fi/dataset/etela-karjalan-maakuntakaavayhdistelma

Etelä-Karjalan maakuntakaavan metatiedot

Maakuntakaavan seurantaraportti

Maakuntakaavan seurantaraportti valmistui marraskuussa 2015 ja se esiteltiin maakuntavaltuustolle 30.11.2015. Raporttiin on koottu seurantatietoa maakuntakaavan aihepiireittäin. Seurantaraporttia on päivitetty vuonna 2018 poistamalla virheellinen kuva osiosta Tekninen huolto ja energia.

Maakuntakaavan seurantaraportti 2015


Lisätietoja: Elinvoimapalvelut, Etelä-Karjalan liitto