Valikko Sulje

Edistettävät liikenneinfrastruktuurihankkeet ja -teemat

Tiehankkeet

VT 13 Lappeenranta-Mikkeli liikenneturvallisuuden parantaminen ja Lappeenranta-Nuijamaa saaminen pääväyläasetukseen

VT 6 Imatra-Joensuu tieosuuden suunnittelun käynnistäminen

MT 387 Lappeenranta-Hamina tieluokan muutos seututiestä kantatieksi


Ratahankkeet

Luumäki-Joutseno kaksoisraiteen suunnittelun käynnistäminen

  • Luumäki-Imatra ratahanke Väyläviraston sivuilla.

Imatra-Imatrankoski-raja raideyhteyden rakentaminen

Imatra-Venäjän raja -rataosuuden kehittäminen

Imatra-Joensuu -rataosuuden parantaminen

Vainikkalan ratapihan parantaminen

Etelä-Karjalan taajamajunaselvitystä päivitetään parhaillaan.


Vesiväylähankkeet

Vesiliikenteen toimintaedellytysten edistäminen

Kutilan kanava -hanke


Rajanylityspaikkoihin liittyvät hankkeet

Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka

Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikan raideliikenteen kansainvälistäminen (statuksen nostaminen)


Elinkeinoelämälle tärkeät teemat

  • Raakamaidon päivittäisen keräilyketjun toimintavarmuus
  • Energiatuotannon biopolttoaine- ja turvekuljetusten täsmällisyys
  • Metsäteollisuuden puukuljetusketjun häiriöttömyys
  • Kaivostoiminnalle tärkeiden tie- ja ratayhteyksien kunto
  • Käytössä on useampia kustannustehokkaita kuljetusvaihtoehtoja
  • Logistiikkayhteistyö tukee tehokkuutta ja synergiaetujen saavuttamista
  • Pitkämatkaisten kuljetusten matka-ajan ennakoitavuus.

Liikenteen digitaalisuus ja vähähiilisyys

  • Liikkumista ja kuljetuksia helpottamaan kehitetään reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä mobiileja palveluja
  • Sähköautojen latauspisteverkoston ja biokaasun tankkausasemaverkoston laajentaminen koko Itä-Suomen alueelle.

Kaikki Etelä-Karjalan liiton laatimat edunvalvontaesitteet

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen

(Päivitetty 6.7.2021)