Etelä-Karjalan liittoElinvoimapalvelutLiikennejärjestelmäEdistettävät liikenneinfrastruktuurihankkeet ja -teemat

Edistettävät liikenneinfrastruktuurihankkeet ja -teemat

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen

Ratahankkeet

Luumäki-Joutseno kaksoisraiteen suunnittelun käynnistäminen

 • Luumäki-Imatra ratahanke Väyläviraston sivuilla.

Imatra-Joensuu -rataosuuden parantaminen

Alueellinen lähijunaselvitys

Alueellinen lähijunaselvitys maankäyttö (2021)

Alueellinen lähijunaselvitys ratakapasiteetti (2021)


Tiehankkeet

VT 13 Lappeenranta-Mikkeli liikenneturvallisuuden parantaminen ja Lappeenranta-Nuijamaa kehittäminen

Lappeenranta-Nuijamaa kehittämistä ei edistetä toistaiseksi.

VT 6 Imatra-Joensuu tieosuuden suunnittelun käynnistäminen

MT 387 Lappeenranta-Hamina tieluokan muutos seututiestä kantatieksi


Vesiväylähankkeet

Vesiliikenteen toimintaedellytysten edistäminen

 • naviSaimaa -hankkeen kotisivut (Hanke on päättynyt 2021)
 • Aiheesta lisätietoa Väyläviraston sivuilla.

Kutilan kanava -hanke (Taipalsaaren kunta)


Rajanylityspaikkoihin liittyvät hankkeet

Rajaliikenteeseen liittyviä hankkeita ei edistetä toistaiseksi.

Imatra-Imatrankoski-raja raideyhteyden kehittäminen

Hanke Väyläviraston sivuilla.

Vainikkalan ratapihan parantaminen

Parikkala-Syväorosta kansainvälinen rajanylityspaikka

Imatra-Svetogorsk -rajanylityspaikan raideliikenteen kansainvälistäminen (statuksen nostaminen)


Elinkeinoelämälle tärkeät teemat

 • Raakamaidon päivittäisen keräilyketjun toimintavarmuus
 • Energiatuotannon biopolttoaine- ja turvekuljetusten täsmällisyys
 • Metsäteollisuuden puukuljetusketjun häiriöttömyys
 • Kaivostoiminnalle tärkeiden tie- ja ratayhteyksien kunto
 • Käytössä on useampia kustannustehokkaita kuljetusvaihtoehtoja
 • Logistiikkayhteistyö tukee tehokkuutta ja synergiaetujen saavuttamista
 • Pitkämatkaisten kuljetusten matka-ajan ennakoitavuus.

Liikenteen digitaalisuus ja vähähiilisyys

 • Liikkumista ja kuljetuksia helpottamaan kehitetään reaaliaikaista tietoa hyödyntäviä mobiileja palveluja
 • Sähköautojen latauspisteverkoston ja biokaasun tankkausasemaverkoston laajentaminen koko Itä-Suomen alueelle.

Kaikki Etelä-Karjalan liiton laatimat edunvalvontaesitteet

Lisätietoja: Etelä-Karjalan liitto, liikenneasiantuntija Sonja Tynkkynen

(Päivitetty 17.5.2022)