Etelä-Karjalan liittoProjektitPäättyneet projektitSARURE – Save Rural Retail

SARURE – Save Rural Retail

Kyläkauppojen määrä vähenee Suomessa vuosittain elintarvike- ja muun vähittäiskaupan keskittyessä kasvukeskuksiin. Paikallisilla kaupoilla on merkitys paitsi peruspalveluiden tarjoajina, myös sosiaalisina kohtauspaikkoina ja työllistäjinä. Monesti kaupoilla on merkityksensä myös vapaa-ajan asukkaiden viihtyvyyden ja pysyvyyden kannalta.

SARURE hankkeen tavoitteena on etsiä ratkaisuja maaseudun ja harvaan asuttujen alueiden vähittäiskaupan elinvoiman lisäämiseksi. Etenkin päivittäistavarakaupoilla on maaseudulla merkitys peruspalveluiden tarjoajina alueiden asukkaille, mutta myös vapaa-ajan asukkaiden ja matkailijoiden palvelutarpeiden täyttäjinä. Palveluiden saatavuus luo edellytyksiä asumiseen kasvukeskusten ulkopuolella sekä tarjoaa alustan muunlaisen maaseutua elävöittävän toiminnan syntymiselle. Etelä-Karjalan liitto toimii hankkeessa osatoteuttajana.

SARURE on kansainvälinen hanke, jonka rahoittajana toimii Interreg Europe. Hankkeen toteutusaika on 2018 – 2022.

Hankkeen kotisivut: https://www.interregeurope.eu/sarure/

Linkki: SARURE-hanke hyvien käytäntöjen käsikirja

Interreg Europe-ohjelman rahoittaman Save Rural Retail (SARURE) projektin aikana kerättiin ja esiteltiin muille eurooppalaisille partnereille hyviä käytäntöjä liittyen kyläkauppojen elinvoiman edistämiseen. Hyviä käytäntöjä kerättiin yhteensä 31 kappaletta ja ne on esitelty käsikirjassa, joka on tehty ensin englanniksi ja sitten käännetty espanjaksi, kreikaksi, saksaksi, puolaksi, ruotsiksi ja suomeksi. Etelä-Karjalasta kirjassa esitellään Utulan kyläkaupan monipalvelukonsepti, Jänkäsalon lossikioski, tuotteiden myynti Lappeenrannan REKO:ssa ja Kaakon Kantri hanke.

.kuva hyvät käytännöt oppaasta

Lisätietoja: yhteyspäällikkö Johannes Moisio, [email protected], +358 400 154 382