Rahoitetut EAKR-hankkeet

Rahoituksen saaneista EAKR-, React-EU- ja ESR-hankkeista saat lisätietoa rakennerahastotietopalvelusta.


Alla Etelä-Karjalan rahoituskehyksestä rahoitetut EAKR-hankkeet (linkit avautuvat rakennerahastotietopalveluun uusilla välilehdillä)

17.1.2022 Hallitustyötä kehittämällä yritykset kasvuun / Etelä-Karjalan hallituspartnerit ry

17.1.2022 Yrityksen elinkaarivalmennushanke ELIVA / LAB-ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan yrittäjät ry

17.1.2022 Kasvuyrittäjäyhteisön rakentaminen Etelä-Karjalaan / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

20.12.2021 Etelä-Karjalan PK-yritysten kasvuohjelma / Imatran Seudun kehitysyhtiö Oy, Lappeenrannan kaupunki

16.8.2021 Vihreän vedyn tuotanto – veden alkalielektrolyysin kenno- ja valmistustekniikan osaamisen kehittäminen / LUT

28.6.2021 AIRIDE – Ratsastusalan uudet älykkäät oppimismenetelmät ja teknologiat / LUT, Lab-ammattikorkeakoulu, Harjun Oppimiskeskus Oy

30.11.2020 South Carelian Electric Test Laboratory (SCET-LAB) / LUT

26.11.2020 Soteyritysten digistepit / Lab-ammattikorkeakoulu

25.11.2020 Verkostoitumisella voimaa 3D-tulostukseen (VERKOTA) / LUT, Turun yliopisto

24.11.2020 F3 – Films For Future -yrityskonsortion rakentaminen / LUT

5.3.2020 Hiilineutraalin polttoaineen valmistuksen teollisen pilotin feasibility study – P2X / LUT

12.2.2020 TalentHUB Etelä-Karjala / LAB-ammattikorkeakoulu, Lappeenrannan kaupunki, LUT, Kehy

31.1.2020 Etelä-Karjalan Aasia-osaamiskeskittymä EKA / Etelä-Karjalan liitto

31.1.2020 YRRE – Yrittäjäreservien kehittäminen / LAB-ammattikorkeakoulu, Etelä-Karjalan Yrittäjät ry

28.1.2020 Smart & Sustainable Saimaa / goSaimaa Oy

27.9.2019 Kiinteistöautomaatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistäminen – investointiosa / Lappeenrannan kaupunki

23.9.2019 Kiinteistöautomaatioon integroidun data-alustan palveluiden käynnistäminen / Lappeenrannan kaupunki

23.9.2019 MINT – Etelä-Karjalan pienten kuntien innovaatio- ja kokeiluekosysteemin kehittäminen / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

3.9.2019 TwinInno – Kahden maakunnan tutkimus-, osaamis- ja innovaatiokeskittymällä TKI-investoinnit kasvuun / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

16.8.2019 Saimaan vesiliikenteen kehittämishanke / Etelä-Karjalan liitto (Pohjois-Karjalan liitto hallinnoi)

14.8.2019 LUTERGO – Liikkuvien työkoneiden käytettävyyden älykäs kehitysympäristö / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

14.8.2019 Hiilineutraali yrityspuisto (CNPB) / Imatran Seudun Yritystilat Oy

14.8.2019 Nopeat tiimit Greenreality-verkoston katalyyttinä / Lappeenrannan kaupunki

14.8.2019 NIPPU – niputtamalla ja kokeilemalla uutta bisnestä / Kulttuuritila Nuijamies ry

13.8.2019 RoboCamp-investointi / Etelä-karjalan koulutuskuntayhtymä

9.8.2019 RoboCamp – Robotiikalla kilpailukykyä Etelä-Karjalaan / Etelä-karjalan koulutuskuntayhtymä

9.8.2019 Energiavarastot ja lämpöpumput osana tulevaisuuden energiajärjestelmää / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

30.10.2018 Harvinaisten maametallien talteenotto vaihtoehtoisista raaka-aineista / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT (Etelä-Savon liitto hallinnoi)

20.8.2018 Sähkömetanolia energiatehokkaasti / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

20.8.2018 AMP – innovatiivisella mikrokaasuturbiiniteknologialla mahdollistetaan viisas ja laaja sähköautoilu / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

20.8.2018 Public-Private partnership kiinteistöjen energiatehokkuus parannuksissa ja niiden rahoituksessa / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

20.8.2018 AmBer-Uutta virtaa cleantech-innovaatioille Itämeren alueella / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

20.8.2018 Elinvoimaa älykkäällä sotella (ELSA-hanke) / Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä

20.8.2018 Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) – investointi / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

9.2.2017 Digitaalisen matkailumyynnin kehittäminen ja pilotointi Saimaan alueella (DMS) / Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

7.8.2018 KUPARI / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

20.6.2018 PURASU – Puusta arvoa Suomelle / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

20.6.2018 Green Campus Open Etelä-Karjala / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

20.6.2018 Teollisuuden 3D tulostus (Me3DI) / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

20.6.2018 Greenreality-kodit ja -yritykset / Lappeenrannan kaupunki

15.8.2017 Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta-MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen (investointi-osio) / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

8.8.2017 Suodatuksen energiatehokkuuden parantaminen digitalisaation ja mallinnuksen avulla / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

8.8.2017 Location Independent Manufacturing and Supply-LIMS-Revolutionary Way to Add Value / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

8.8.2017 Kasvua suuresta nopeudesta ja tehosta-MMW-suurnopeussähkökoneiden ekosysteemin luominen (kehittämisosio) / Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto LUT

8.8.2017 Kiina-Eurooppa-Venäjä yritysyhteistyöseminaari / Lappeenrannan kaupunki

8.8.2017 Rajaliikenteen sujuvoittaminen – vaihe 2 / Imatran kaupunki

29.6.2017 Uutta kilpailukykyä tuotannon digitalisaatiolla / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala, Kanta-Häme)

26.6.2017 Lake Saimaa, Purest Finland / goSaimaa Oy

26.6.2017 Omistajanvaihdokset vauhtiin Etelä-Karjalan pk-yrityksissä / Etelä-Karjalan Yrittäjät

6.6.2016 Partex-invest 2 / IntoPajat ry

6.6.2016 Kierrätys osaksi tuotesuunnittelua / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

6.6.2016 RAMBO – Reippaaseen kasvuun AMB -osaamisella 2 / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

26.5.2016 Partex-invest. 1 / IntoPajat ry

26.5.2016 Kohti hiilineutraalia Etelä-Karjalaa / Lappeenrannan kaupunki

26.5.2016 FISS Etelä-Karjalan teollisten symbioosien palvelu / Wirma Lappeenranta Oy

26.5.2016 RAMBO – Reippaaseen kasvuun AMB-osaamisella 1 / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

20.5.2016 Kansainvälisillä verkostoilla vaikuttavuutta / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

13.5.2016 Äly-, digi- ja simulaatio-oppimisympäristö (ÄlySote EAKR) / Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

13.5.2016 Luotsie+ – uutta luova yrittäjyys Etelä-Karjalassa / Suomen Humanistinen Ammattikorkeakoulu Oy

13.5.2016 Digitaalisuutta koneohjaukseen Etelä-Karjalassa, Digi-Kone / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

26.10.2015 Terminaalitoiminnot energiatehokkaassa puutavaralogistiikassa / Metsäteho Oy

30.9.2015 Saimaan alueen digitaalinen ja verkostoitunut luontomatkailu / Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy

10.8.2015 Hyvinvointikumppanuus / Saimaan ammattikorkeakoulu Oy

10.8.2015 A Posse ad Esse / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

29.6.2015 Itä- ja Pohjois-Suomen lentoliikenteen kehittämishanke/Lapin liitto

26.6.2015 Etelä-Karjalan sijoittumishanke / Wirma Lappeenranta Oy

24.6.2015 Alueellisten innovaatiokeskittymien vahvistaminen EAKR-viestinnän keinoin / Uudenmaan liitto

14.4.2015 Kasvua kansainvälisestä matkailusta / goSaimaa Oy

14.4.2015 Pakkaamo 2020 – lähi- ja luomuruokapakkaamisen demonstrointi- ja pilotointiympäristö / Lappeenrannan teknillinen yliopisto (Etelä-Karjala, Varsinais-Suomi ja Uusimaa)

26.2.2015 Ekotehokkaat kiinteistöratkaisut – alueellinen energiatietopalvelu / Wirma Lappeenranta Oy

18.12.2014 Yrittäjäksi ammatillisesta koulutuksesta/ Saimaan ammattiopisto Sampo

18.12.2014 PAKUplus-HERGE – Uusi kiertotalouden teknologia-alusta sähkön ja lämmön tuottamiseksi / Lappeenrannan teknillinen yliopisto

18.12.2014 Kestävät energiaratkaisut ammatilliseen koulutukseen / Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä

18.12.2014 Etelä-Karjalan kuntien ympäristöohjelma / Lappeenrannan kaupunki

18.12.2014 CAMBUS Automaatio / Lappeenrannan teknillinen yliopisto