Laajakaistatuki

Etelä-Karjalan liitto on julistanut 3.7.20232 haettavaksi kiinteän laajakaistarakentamisen tuen (laki 1262/2020) Luumäen kunnan alueelle.

Laajakaistahankkeen tavoitteena on tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkkojen rakentamista alueilla, joille kaupallinen tarjonta ei todennäköisesti toteudu lähivuosina. Tukiohjelmalle on varattu EU:n elpymisvälineestä 32 miljoonaa euroa. Lisätietoja laajakaistahakkeesta Traficomin verkkosivuilta.

Uusi laki laajakaistatuesta ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus laajakaistayhteyden vähimmäisnopeudesta tulivat voimaan 3.2.2022, ja samalla käynnistyi uusi laajakaistatuen hanke. Tukea voi saada kiinteiden laajakaistayhteyksien rakentamiseen. Yhteyksien vähimmäisnopeus saapuvassa liikenteessä on 300 Mbit/s ja lähtevässä liikenteessä 100 Mbit/s. Tukea voidaan myöntää kotitalouksien vakinaisiin ja vapaa-ajan asuntoihin sekä yritysten sijaintipaikkoihin rakennettaviin kiinteisiin yhteyksiin.

Etelä-Karjalan liitto ja Luumäen kunta ovat yhteistyössä valmistelleet laajakaistahakua. Traficom on laatinut markkina-analyysit, joissa se on vahvistanut tukikelpoiset alueet. Markkina-analyysin ja kunnan hankealuepäätösten jälkeen maakunnan liitto julistaa laajakaistahankkeeseen liittyvän valtiontuen julkisesti haettavaksi.

Kaikki markkina-analyysin kuvat ovat salassa pidettäviä. Etelä-Karjalan liitto voi pyynnöstä toimittaa asianosaisjulkisen version julkisuuslain 11 §:n nojalla asianosaiselle kilpailutusvaiheen käynnistyttyä, ei sitä ennen. Markkina-analyysin asianosaisia ovat lähtökohtaisesti se maakunnan liitto, jolle analyysi on toimitettu, ja liiton kilpailutukseen osallistuvat teleyritykset. Asianosaisia ovat myös kunnan asiaa käsittelevät henkilöt, jos he tarvitsevat analyysiä päätöksentekonsa perusteeksi.

Käynnissä olevat haut ja niihin liittyvät asiakirjat löytyvät alta.


3. heinäkuuta 2023
Etelä-Karjalan liitto

Etelä-Karjalassa on haettavissa valtion tukea nopeiden kiinteiden laajakaistaverkojen rakentamiseen seuraavasti:

Tukea on haettavissa Luumäen kunnan määrittämälle hankealueelle. Tarkemmat tiedot hankealueesta, hakumenettelystä sekä valintaperusteista on saatavissa tämän sivun alaosan tiedostoista, jotka aukeavat klikattaessa uudelle välilehdelle.

Hankealueella tarkoitetaan tässä yhteydessä hanke-ehdotuspyynnössä yksilöitävää maantieteellistä aluetta, jolle tuen kohteena oleva viestintäverkko rakennetaan ja jossa laajakaistapalveluja tarjotaan.

Etelä-Karjalan liitolle osoitetut hakemukset on toimitettava viimeistään 11.8.2023 klo 16.00 mennessä sähköisenä osoitteeseen [email protected]

Lisätietoja hakumenettelystä antaa maaseutuasiamies Jari Lantta, puh. 040 5240540, [email protected].

Osa 1. Johdanto
Osa 2. Kuvaus hankealueesta
Osa 3. Kartta hankealueesta
Osa 4. Hanke-ehdotusten laatiminen ja käsittely
Osa 5. Hanke-ehdotuslomake
Osa 6. DNSH-lomake